Základné info

Královičová, Jana Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6151