Základné info

Medla, Matej Mgr., PhD.

vedecký pracovník