Základné info

Kočí, Juraj RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník