Základné info

Michalková, Veronika Mgr., Ph.D.

samostatný vedecký pracovník