Základné info

Prokop, Pavol prof. PaedDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Osobná webstránka: http://www.zoo.sav.sk/prokop
Tel.: 02/5930 2621