Základné info

Vidlička, Ľubomír doc. RNDr., CSc.

zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia, samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2640