Publikačná činnosť

Derdáková, Markéta

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • DIDYK, Yuliya** – MANGOVÁ, Barbara – ŠPITÁLSKA, Eva – DERDÁKOVÁ, Markéta. Rickettsial infection in Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in urban green areas of Ukraine. In Biologia, 2023, vol., no. 1, p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01323-8 Typ: ADDA