Publikačná činnosť

Prokop, Pavol

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • LIPTÁK, Boris** – KOUBA, Antonín – PATOKA, Jiří – PROKOP, Pavol. Biological invasions and invasive species in freshwaters: perception of the general public. In Human dimensions of wildlife, 2024, vol.29, no.1, p. 48–63. ISSN 1087-1209. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10871209.2023.2177779 Typ: ADCA