Publikačná činnosť

Stanko, Michal

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • ANTOLOVÁ, Daniela – STANKO, Michal – HALAPY, Júlia – DANDÁROVÁ, Viktória. Rodents as reservoirs for Toxoplasma gondii in different ecosystems in Slovakia – seroprevalence study. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. – Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 68. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete – epidemiológia a genetická diverzita. Vega č. 2/0024/24 : Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
  • BLAŽEKOVÁ, Veronika – STANKO, Michal – SPRONG, Heinz – KOHL, Robert – ZUBRIKOVÁ, Dana – VARGOVÁ, Lucia – BONA, Martin – VÍCHOVÁ, Bronislava. Ixodiphagus hookeri (Hymenoptera: Encyrtidae) and Tick-Borne Pathogens in Ticks with Sympatric Occurrence (and Different Activities) in the Slovak Karst National Park (Slovakia), Central Europe. In Pathogens, 2024, vol. 13, no. 5, art. no. 385. (2023: 0.843 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens13050385 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete – epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADMA
  • BLAŽEKOVÁ, Veronika – STANKO, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava. Monitorovanie potenciálu hyperparazitickej osičky (Ixodiphagus spp.) v regulácii veľkosti populácie kliešťov (Ixodida) a jej vplyv na dynamiku infekčných ochorení v prírodnom ohnisku. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.37. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
  • CHVOSTÁČ, Michal – DERDÁKOVÁ, Markéta – MARGOS, G. – HEPNER, S. – DIDYK, Yuliya – STANKO, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – FINGERLE, V. – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi sensu lato a jej variabilita v piatich Európskych krajinách. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.92-93. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
  • KRASNOV, Boris R.** – GRABOVSKY, Vasily I. – KHOKHLOVA, Irina S. – KORALLO-VINARSKAYA, Natalia P. – LÓPEZ BERRIZBIETIA, Fernanda – MATTHEE, Sonja – SANCHEZ, Juliana – STANKO, Michal – MESCHT, Luther van der – VINARSKI, Maxim V. Structure of compound and component communities of fleas parasitic on small mammals in six different regions as revealed by environmental-based co-occurrence geometry analyses. In Integrative Zoology, 2024, vol., no., p. (2023: 3.5 – IF, Q1 – JCR, 0.856 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1749-4877. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/1749-4877.12856 (Project No. 548/23 : Israel Science Foundation) Typ: ADCA
  • STANKO, Michal** – MOŠANSKÝ, Ladislav – HEGLASOVÁ, Ivana – BLAŽEKOVÁ, Veronika – VÍCHOVÁ, Bronislava. Impact of microhabitats on species richness and tick densities in karst habitats of Slovakia. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. – Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 39. ISBN 978-80-972239-1-5. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH