Projektová činnosť

Národné

INFOTICK – Získanie pravdivých informácií o kliešťoch
Getting right info on ticks
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027