Projektová činnosť

Medzinárodné

WIMANET – Sieť pre výskum malárie u divožijúcich živočíchov
Wildlife malaria network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Doba trvania: 1.9.2023 – 30.9.2027