Projektová činnosť

Národné

Stanovenie funkcií spevu a perových ornamentov u lelka lesného (Caprimulgus europaeus) prostredníctvom časovania vokálnych aktivít a pomocou behaviorálneho experimentu
Evaluation of the territorial function of vocal signal and plumage ornament in the Common Nightjar (Caprimulgus europaeus) by the timing of vocal activities and using behavioral experiment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta, CSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026