Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • ŠPITÁLSKA, Eva** – BOLDIŠOVÁ, Eva – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – KOCIANOVÁ, Elena – MAJERČÍKOVÁ, Zuzana – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaSELYEMOVÁ, DianaCHVOSTÁČ, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008–2018. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, iss. 2, article no.: 101626, 11 pp. ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101626 (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov) Typ: ADCA