Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • AKIMOV, I. A – DIDYK, Yuliya. Trichinellosis of wild animals in Ukraine and its danger to the public. In Zoodiversity, 2020, vol. 54, no. 5, p. 411-418. ISSN 2707-725X. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/zoo2020.05.411 Typ: ADMB
  • KALÚZ, Stanislav* – ŠRÁMEK, Petr – ŠEVČÍK, Martin**. Rudnicula goffi n. sp. (Acariformes: Trombiculidae) from the diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) on Bali, Indonesia. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 17-24. ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09958-w Typ: ADCA
  • KOČI, Juraj** – BISTA, Sandhya – CHIRANIA, Payal – YANG, Xiuli – KITSOU, Chrysoula – RANA, Vipin S. – YAS, Ozlem B. – SONENSHINE, Daniel E. – PAL, Utpal**. Antibodies angainst EGF-like domains in Ixodes scapularis BM86 orthologs impact tick feeding and survival of Borrelia burgdorferi. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 6095. (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://www.nature.com/articles/s41598-021-85624-5 Typ: ADEA
  • KOZYRA, Katarzyna** – ZAJĄC, Tomasz – ANSORGE, Hermann – WIERZBICKI, Heliodor – MOSKA, Magdalena – STANKO, Michal – STOPKA, Pavel. Late Pleistocene Expansion of Small Murid Rodents across the Palearctic in Relation to the Past Environmental Changes. In GENES-BASEL, 2021, vol. 12, no. 5, art.no. 642. ISSN 2073-4425. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/genes12050642 (LQ1604 : National program for sustainability II. MICOBION No. 810224 : EU Horizont 2020. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud) Typ: ADMA
  • SIENKIEWICZ, Elwira** – GASIOROWSKI, Michal – HAMERLÍK, Ladislav* – BITUŠÍK, Peter – STANCZAK, Joanna. A new diatom training set for the reconstruction of pastwater pH in the Tatra Mountain lakes. In Journal of Paleolimnology, 2021, vol. 65 iss. 4, 15 pp. ISSN 0921-2728. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10933-021-00182-0 Typ: ADCA
  • ŠEVČÍK, Martin** – KALÚZ, Stanislav* – ŠRÁMEK, Petr. A new species of Chiroptella Vercammen-Grandjean, 1960 (Acari: Trombiculidae) from diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) in Bali Island (Indonesia) with distribution records, hosts, and a key to the species of the genus. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 1-15 pp. ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09955-z (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku) Typ: ADCA
  • ŠPITÁLSKA, Eva** – BOLDIŠOVÁ, Eva – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – KOCIANOVÁ, Elena – MAJERČÍKOVÁ, Zuzana – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaSELYEMOVÁ, DianaCHVOSTÁČ, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008–2018. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 101626, 11 pp. ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101626 (VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: ADMA
  • YANG, Xiuli* – KOČI, Juraj* – SMITH, Alexis A.* – ZHUANG, Xuran – SHARMA, Kavita – DUTTA, Shraboni – RANA, Vipin S. – KITSOU, Chrysoula – YAS, Ozlem B. – MONGODIN, Emmanuel F. – PAL, Utpal**. A novel tick protein supports integrity of gut peritrophic matrix impacting existence of gut microbiome and Lyme disease pathogens. In Cellular microbiology, 2021, vol. 23, no. 2, art. no. 13275. ISSN 1462-5814. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cmi.13275 Typ: ADCA