Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BERACKO, Pavel – MATEČNÝ, I. – KRNO, Iľja – ILLYOVÁ, Marta – KOKAVEC, Igor. Dunajská ramenná sústava po výstavbe VDG – „tri desaťročia monitoringu dunajskej akvatickej fauny” = Danube arm system after the GW construction – ”three decades of the Danube aquatic fauna monitoring”. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 23. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • BITUŠÍK, Peter – HAMERLÍK, Ladislav – WOJEWÓDKA-PRZYBYŁ, Marta. O tatrzańskich stawach, rybach i zdrowym rozsądku. In Tatry TPN, 2022, vol 79, nr 1, p. 68-69. Typ: BEE
 • BOGUSCH, Petr** – AMIRMOHAMMEDI, Fereshteh – BENDA, Daniel – ROLLER, Ladislav – SAKAKI, Samane – PETR, Libor. Difference in pollen specialisation in spring bees Andrena vaga (Andrenidae) and Colletes cunicularius (Colletidae) during their nesting season. In Arthropod-Plant Interactions, 2022, vol., p. (2021: 2.409 – IF, Q2 – JCR, 0.634 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1872-8855. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11829-022-09910-3 Typ: ADCA
 • BONA, Martin – BLAŇAROVÁ, Lucia – STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – ČEPČEKOVÁ, Eva – VÍCHOVÁ, Bronislava**. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1619-1631. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00902-x (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADDA
 • CÍBIK, Jakub** – BERACKO, Pavel – BULÁNKOVÁ, Eva – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – GREGUŠOVÁ, Katka – KODADA, Ján – KRNO, Iľja – MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília – NAVARA, Tomáš – ROGÁNSKA, Alexandra. Are springs hotspots of benthic invertebrate diversity? Biodiversity and conservation priority of rheocrene springs in the karst landscape. In Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem, 2022, vol. 32, no 5, p. 843-858. (2021: 3.254 – IF, Q1 – JCR, 0.830 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1052-7613. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/aqc.3802 Typ: ADCA
 • CÍBIK, Jakub – BERACKO, Pavel – BULÁNKOVÁ, Eva – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – GREGUŠOVÁ, Katka – KODADA, Ján – KRNO, Iľja – MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília – NAVARA, Tomáš – ROGÁNSKA, Alexandra – DERKA, Tomáš. Sú pramene hotspoty biodiverzity? Druhové bohatstvo a ochranárska priorita krasových prameňov Západných Karpát = Are springs hotspots of biodiversity? Species richness and conservation priority of Western Carpathians karst springs. In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 27. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • CÍBIK, Jakub – BERACKO, Pavel – BULÁNKOVÁ, Eva – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – GREGUŠOVÁ, Katka – KODADA, Ján – KRNO, Iľja – MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília – NAVARA, Tomáš. Sú pramene hotspoty biodiverzity? Druhové bohatstvo = Are springs hotspots of biodiversity? Species richness. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 27. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • ČERBA, Dubravka – HAMERLÍK, Ladislav. Fountains—Overlooked Small Water Bodies in the Urban Areas. In 978-3-030-86478-1 (eb). – 2022 : Springer Nature Switzerland AG, 2022, chapter 4, p.73-91. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-86478-1_4 Typ: ABC
 • DIDYK, Yuliya**MANGOVÁ, BarbaraKRALJIK, JasnaSTANKO, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1523–1529. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADDA
 • HAMERLÍK, Ladislav – SILVA, Felipe Leno – MASSAFERRO, J.**. An illustrated guide of subfossil Chironomidae (Insecta: : Diptera) from waterbodies of Central America and the Yucatan Peninsula. In Journal of Paleolimnology, 2022, vol. iss., 58 pp. (2021: 2.265 – IF, Q3 – JCR, 0.667 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0921-2728. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10933-021-00225-6 Typ: ABA
 • HINKELMAN, Jan. Mongolblatta sendii sp. n. (Mesoblattinidae) from North Myanmar amber links record to Laurasian sediments. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 81–96. (2021: 2.071 – IF, Q2 – JCR, 0.365 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0105 Typ: ADCA
 • HINKELMAN, Jan. Cuniculoblatta brevialata gen. et sp. n., the second case of brachyptery from Cretaceous North Myanmar amber. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss.1–6, p. 97–107. (2021: 2.071 – IF, Q2 – JCR, 0.365 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0104 Typ: ADCA
 • HROMNÍKOVÁ, Dominika – FURKA, Daniel – FURKA, Samuel – SANTANA, Julio Ariel Duenas – RAVINGEROVÁ, Táňa – KLÖCKLEROVÁ, VandaŽITŇAN, Dušan. Prevention of tick-borne diseases: challenge to recent medicine. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1533–1554. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00966-9 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)) Typ: ADDA

  Citácie:
  [1.1] SPARAGANO, Olivier – FOLDVARI, Gabor – DERDAKOVA, Marketa – KAZIMIROVA, Maria. New challenges posed by ticks and tick-borne diseases. In BIOLOGIA, 2022, vol. 77, no. 6, pp. 1497-1501. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01097-5., Registrované v: WOS

  [1.1] VAZ-RODRIGUES, Rita – MAZUECOS, Lorena – FUENTE, Jose de la. Current and Future Strategies for the Diagnosis and Treatment of the Alpha-Gal Syndrome (AGS). In JOURNAL OF ASTHMA AND ALLERGY, 2022, vol. 15, no., pp. 957-970. ISSN 1178-6965. Dostupné na: https://doi.org/10.2147/JAA.S265660., Registrované v: WOS

  [1.2] BLECHOVÁ, Zuzana – SMÍŠKOVÁ, Dita. Tick-borne infections in the conditions of the Czech Republic. In Cesko-Slovenska Pediatrie, 2022-01-01, 77, pp. 13-18. ISSN 00692328. Dostupné na: https://doi.org/10.55095/CSPediatrie2022/024., Registrované v: SCOPUS

 • KAZIMÍROVÁ, Mária. Tick-Borne infections in Central Europe : eo62. In Climate, Ticks and Disease. – GB : CAB International, 2022, p. 430-437. ISBN 978 1 78924 963 7. Dostupné na: https://doi.org/10.1079/9781789249637.0062 Typ: AECA
 • KLEPSATEL, Peter**GÁLIKOVÁ, Martina. Developmental temperature affects thermal dependence of locomotor activity in Drosophila. In Journal of Thermal Biology, 2022, vol. 103, art. no. 103153. (2021: 3.189 – IF, Q1 – JCR, 0.644 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0306-4565. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.103153 Typ: ADCA
 • KLÖCKLEROVÁ, VandaROLLER, LadislavKOČI, JurajDAUBNEROVÁ, IvanaŽITŇAN, Dušan. Characterisation of parathyroid hormone-like peptide and its receptors in the tick Ixodes ricinus : presentation. In RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika – KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 23. ISBN 978-80-972111-5-8. Typ: AFH
 • KLÖCKLEROVÁ, VandaŽITŇAN, Dušan. Charakterizácia receptorov neuropeptidu podobnému paratyroidnému hormónu (PTH) u kliešťa Ixodes ricinus. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. – Bratislava, 2022, s. 44-45. (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Typ: GII
 • KOKAVEC, IgorNAVARA, Tomáš – TONKOVIČ, Marek – DERKA, Tomáš – HAMERLÍK, Ladislav – PEKAROVÁ, Stanislava. Hotspot biodiverzity v meandri rieky Hron ovplyvnenom malou vodnou elektrárňou – podmienky laterálnej kvázi-konektivity v regulovanom toku? In Limnologický spravodajca. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 10. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • KOKAVEC, IgorNAVARA, Tomáš – MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília – ŠČERBÁKOVÁ, S. – LEŠŤÁKOVÁ, Margita – VRÁBLOVÁ, Zuzana – MLÁKA, Miroslav. Diverzita makrozoobentosu vo vnútrozemskej delte rieky = Macroinvertebrate diversity in the Danube inland delta. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s 82. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KOKAVEC, Igor – BERACKO, Pavel. Plasticita reprodukčných parametrov druhu Gammarus fossarum Koch, 1836 v podhorskom toku ovplyvnenom vodnou elektrárňou = Plasticity of reproductive variables of Gammarus fossarum Koch, 1836 in a sub-mountain stream influenced by a hydropower plant. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 81. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KOKAVEC, IgorNAVARA, Tomáš – LÁNCZOS, Tomáš – DERKA, Tomáš – PEKAROVÁ, Stanislava – HÁRONÍKOVÁ, Mária – ROMANČÍKOVÁ, Denisa – KOHÚTOVÁ, Barbora. Derivačné malé vodné elektrárne ako stresory spôsobujúce zmeny funkčnej a taxonomickej variability spoločenstiev makrozoobentosu = Run-of-river small hydropower plants as stressors inducing changes of functional and taxonomic variability in macroinvertebrate communities. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 45. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KOKAVEC, Igor. Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022 – 2027. január 2022 ; Bratislava : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 99 str. Typ: AGI
 • LUO, Cihang** – BEUTEL, Rolf G. – ENGEL, Michael – LIANG, Kun – LI, Liqin – LI, Jiahao – XU, Chunpeng – VRŠANSKÝ, Peter – JARZEMBOWSKI, Edmund – WANG, Bo. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous-Eocene Alienopteridae: A critical review. In Earth-Science Reviews, 2022, vol. 225, art. no. 103914. (2021: 12.038 – IF, Q1 – JCR, 3.610 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0012-8252. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103914 Typ: ADCA
 • NAVARA, TomášKOKAVEC, Igor. Faunisticky významné nálezy potočníkov na Slovensku v období rokov 2018–2021. In Limnologický spravodajca. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 8. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • NAVARA, TomášKOKAVEC, Igor – LÁNCZOS, Tomáš – DERKA, Tomáš. Taxocenózy podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera) a potočníkov (Trichoptera) ako indikátory antropogénneho narušenia v longitudinálnom gradiente rieky Váh = Taxocoenoses of mayflies (Ephemeroptera), stoneflies (Plecoptera) and caddisflies (Trichoptera) as indicators of anthropogenic disturbance in the Váh River’s longitudinal gradient. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 89. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • NAZARIZADEH, Masoud – MARTINŮ, Jana – NOVÁKOVÁ, Milena – STANKO, Michal – ŠTEFKA, Jan**. Phylogeography of the parasitic mite Laelaps agilis in Western Palearctic shows lineages lacking host specificity but possessing different demographic histories. In BMC Zoology, 2022, vol. 7, art. no. 15. (2021: 1.769 – IF, Q2 – JCR, 0.510 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2056-3132. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40850-022-00115-y (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. GA21-02532S : Relating genetic diversification and ecological traits at secondary contact: Hybrid zone and ecological speciation in a host-parasite-symbiont system) Typ: ADCA
 • PENGELLY, Reuben* – BAKHTIAR, Dara* – BOROVSKÁ, Ivana – KRÁLOVIČOVÁ, Jana – VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and protein binding sites for calcium. In Nucleic Acids Research, 2022, vol. 50, no. 10, p. 5493-5512. (2021: 19.160 – IF, Q1 – JCR, 8.241 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkac270 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • ROLLER, Ladislav**DAUBNEROVÁ, Ivana – MIZOGUCHI, Akira – SATAKE, Honoo – TANAKA, Yoshiaki – STANO, Matej – KĽUČÁR, Ľuboš – ŽITŇAN, Dušan. Expression analysis of peptidergic enteroendocrine cells in the silkworm Bombyx mori. In Cell and Tissue Research, 2022, vol. 389, no. 3, p. 385–407. (2021: 4.051 – IF, Q3 – JCR, 1.298 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0302-766X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00441-022-03666-1 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov) Typ: ADCA
 • RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaSELYEMOVÁ, Diana – KOČI, Juraj – CHVOSTÁČ, Michal – VACULOVÁ, T. – MANGOVÁ, BarbaraDIDYK, Yuliya M. – ČUŽIOVÁ, Z. – VÁCLAV, RadovanDERDÁKOVÁ, Markéta. Two Decades of Research on Borrelia Burgdorferi Sensu Lato in Questing Ixodes Ricinus Ticks in Slovakia at the Institute of Zoology SAS. In "VI. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 35. ISBN 978-80-972111-5-8. Typ: AFH
 • SELYEMOVÁ, Diana – ŠPITÁLSKA, Eva – HAMŠÍKOVÁ, Zuzana – VRBOVÁ, E. – ANETTOVÁ, Lucia – KUCHÁROVÁ, Klaudia – DERDÁKOVÁ, MarkétaKAZIMÍROVÁ, Mária. Detection of Tick-Borne Pathogens in Ticks Feeding on Cats in South-Western Slovakia. In "VI. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 36. ISBN 978-80-972111-5-8. (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: AFH
 • SELYEMOVÁ, DianaMANGOVÁ, Barbara – LIČKOVÁ, Martina – FUMAČOVÁ, Sabina – SLÁVIKOVÁ, Monika – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaDERDÁKOVÁ, Markéta. Serological Investigation of Sars-cov-2 in Serum of Cats in Bratislava. In "VI. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 45. ISBN 978-80-972111-5-8. (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov) Typ: AFH
 • SENDI, Hemen**. Diverse Liberiblattinidae (Insecta: Blattaria) from Lebanese and North Myanmar amber document allometric modifications near lowest size limit. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, issues 1–6, p. 127–148. (2021: 2.071 – IF, Q2 – JCR, 0.365 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0108 Typ: ADCA
 • SENDI, Hemen**. Highly specialised basal ectobiid cockroaches (Blattaria: Blattoidea) were rare in Burmese amber. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, issues 1–6, p. 109–125. (2021: 2.071 – IF, Q2 – JCR, 0.365 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0106 Typ: ADCA
 • STANKO, Michal – BONA, Martin – VÍCHOVÁ, Bronislava. Kliešte a ich epidemiologický význam v mestách (na príklade košickej aglomerácie). Zdeněk Hubálek, Libor Grubhoffer. Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1910-9 Typ: AAB
 • STANKO, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – ŠPITÁLSKA, Eva – KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1575-1610. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: ADNA
 • ŠMÍDOVÁ, Lucia** – VIDLIČKA, Ľubomír – WEDMANN, Sonja. Appearance of the family Blaberidae (Insecta: Blattaria). In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 71–79. (2021: 2.071 – IF, Q2 – JCR, 0.365 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0109 (VEGA 2/0042/18 : Šváby zo svetových jantárov II. VEGA 21/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku – šírenie, ekológia a etológia. [Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia – expansion of species, ecology and ethology]) Typ: ADCA
 • ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – HAMŠÍKOVÁ, ZuzanaSTANKO, MichalKAZIMÍROVÁ, Mária**. Bartonella, Rickettsia, Babesia, and Hepatozoon Species in Fleas (Siphonaptera) Infesting Small Mammals of Slovakia (Central Europe). In Pathogens, 2022, vol. 11, no. 8, art. no. 886. (2021: 4.531 – IF, Q2 – JCR, 0.901 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11080886 (FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADMA
 • "VI. Labudove dni". Abstract book = "VI. Labuda´s days". Abstract book. Eds.:Špitálska Eva, Rusňáková Tarageľová Veronika, Špitalský Zdenko, Kazimírová Mária. Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022. 66 s. ISBN 978-80-972111-5-8 Typ: FAI
 • ŠUJANOVÁ, AlžbetaVÁCLAV, Radovan. Phylogeographic Patterns of Haemoproteid Assemblages of Selected Avian Hosts: Ecological and Evolutionary Implications. In Microorganisms, 2022, vol. 10, no.5, article no:1019, 19 pp. (2021: 4.926 – IF, Q2 – JCR, 0.862 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms10051019 (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov) Typ: ADMA
 • ŠUJANOVÁ, AlžbetaVÁCLAV, Radovan. Fylogenetická a ekologická diverzita SYAT línií rodu Heamoproteus u penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla). In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. – České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 49. (České a Slovenské parazitologické dny. České a Slovenské parazitologické dny) Typ: GII
 • THOMKOVÁ, Katarína – ŽIAK, Matej – NAVARA, TomášKOKAVEC, Igor. Vplyv geologického podložia na diverzitu spoločenstiev vybraných skupín makrozoobentosu Západných Karpát = The influence of the geological bedrock on the diversity of selected macroinvertebrates groups in the Western Carpathians. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. – Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 104. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • VRŠANSKÝ, Peter** – POSCHMANN, Markus J. – VIDLIČKA, Ľubomír. Oligocene pseudophyllodromiin cockroach from the Enspel Fossillagerstatte in Germany. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, no. 1-6, p. 149-167. (2021: 2.071 – IF, Q2 – JCR, 0.365 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0110 Typ: ADCA
 • WOJEWÓDKA-PRZYBYŁ, Marta – KRAHN, Kim J. – HAMERLÍK, Ladislav – MACARIO-GONZÁLEZ, Laura – COHUO, Sergiio – CHARQUEÑO-CELIS, Fernanda – CISNEROS ANAÍS, Anaís – HOELZMANN, Philipp – YANG, Handong – ROSE, N. – ZAWISZA, Edyta – PÉREZ, Liseth – SCHWALB, Antje. Imprints of the Little Ice Age and the severe earthquake of AD 2001 on the aquatic ecosystem of a tropical maar lake in El Salvador. In Holocene, 2022, vol. 32, no. 10, pp. 1065-1080. (2021: 3.092 – IF, Q2 – JCR, 1.037 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0959-6836. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09596836221106965 Typ: ADMA