Aktuality


OZNÁMENIE O KONANÍ VOĽBY ČLENA VEDECKEJ RADY ÚSTAVU ZOOLÓGIE SAV, v. v. i.

Správna rada Ústavu zoológie SAV, v. v. i. vyhlasuje voľbu člena Vedeckej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i., ktorá sa uskutoční prezenčne dňa 28.6.2022 (utorok) o 13:00 hod.

Lehota na predloženie kandidatúry je dňa 22.6.2022 (streda).

V Bratislave, dňa 6.6.2022.

Ing. Danka Sitarčíková
poverený člen Správnej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

Prílohy:

  1. Oznámenie o konaní voľby člena Vedeckej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.
  2. Vzorový volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

Zoznam oprávnených voličov na voľbu člena Vedeckej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

Výsledok volieb do Vedeckej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i. zo dňa 28.6.2022:

Zvolený bol jeden kandidát: Mgr. Ivana Daubnerová, PhD.