Aktuality


OZNÁMENIE O KONANÍ VOĽBY ČLENA VEDECKEJ RADY ÚSTAVU ZOOLÓGIE SAV, v. v. i.

Správna rada Ústavu zoológie SAV, v. v. i. vyhlasuje voľbu člena Vedeckej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i., ktorá sa uskutoční prezenčne dňa 14.12.2022 (streda) o 13:00 hod.

Voliť sa budú traja interní členovia Vedeckej rady a dvaja externí členovia Vedeckej rady.

Lehota na predloženie kandidatúry je dňa 8.12.2022 (štvrtok).

V Bratislave, dňa 15.11.2022.

Ing. Danka Sitarčíková
poverený člen Správnej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

Prílohy:

  1. Oznámenie o konaní voľby člena Vedeckej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.
  2. Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady Ústavu zoológie SAV, v. v. i.