SASPRO 2

Program:

Registračné číslo projektu:

1175/01/02

Zodpovedný riešiteľ (hosťujúci vedec):

Mgr. Veronika Michalková, Ph.D.

Doba trvania projektu:

1.2.2022 – 31.1.2025

Názov projektu:

Neuropeptidové regulátory: odhaľovanie tajomstiev kontroly neurónov a správania tse-tse múch

Názov projektu v AJ:

Neuropeptide regulators: revealing the secrets of neuronal control and behaviour of tsetse flies

Popis projektu:

Neuropeptidy hrajú kľúčovú úlohu vo všetkých fyziologických procesoch, ale málo je známe o ich identite, expresii a funkcii vo vektoroch patogénov, ako sú muchy tse-tse. Dekódovanie genómu tsetse bolo veľkým krokom správnym smerom k nájdeniu nových perspektívnych cieľových génov pre biologickú kontrolu a neuropeptidy môžu byť hlavným bodom kontroly populácií tsetse a zároveň eradikácie trypanozomiázy. Sú tiež veľmi sľubnými cieľmi pre vývoj nových insekticídov bezpečných pre životné prostredie, pretože regulujú všetky kľúčové procesy muchy tse-tse. Zasahovanie do správneho fungovania neuropeptidov nám môže umožniť znížiť kondíciu muchy a tým zmenšiť populáciu. 39 neuropeptidových génov a 43 receptorových génov už bolo anotovaných v šiestich genómoch druhu Glossina a budúce odhalenie neuropeptidových systémov muchy tsetse nepochybne prispeje k lepšiemu pochopeniu jej celkovej biológie.