Základné info

Michalková, Veronika Mgr., PhD.

vedecký pracovník