Základné info

Michalková, Veronika Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník