Základné info

Derdáková, Markéta MVDr., PhD.

vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2624