Základné info

Prokop, Pavol Doc. PaedDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: www.zoo.sav.sk/prokop
Tel.: 02/5930 2621