Základné info

Šporka, Ferdinand RNDr., DrSc.

vedúci sekcie, vedúci vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 2609
Fax: 02/59302646