Základné info

Machová, Veronika Ing.

vedecko technický pracovník