Základné info

Kalúz, Stanislav RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník