Základné info

Kalúz, Stanislav RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5930 6222