Publikačná činnosť

,

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • BARÁKOVÁ, IvanaDERDÁKOVÁ, MarkétaSELYEMOVÁ, DianaCHVOSTÁČ, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – ROSSO, Fausta – COLLINI, Margherita – ROSÀ, Roberto – TAGLIAPIETRA, V. – GIRARDI, Mateo – RAMPONI, Claudio – HAUFFE, H.C. – RIZZOLI, Annapaola. Tick-borne pathogens and their reservoir hosts in northern Italy. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9 iss. 2, p. 164-170. ISSN 1877-959X. Typ: ADCA
  • BONNET, Sarah – KAZIMÍROVÁ, Mária – RICHARDSON, Jennifer – ŠIMO, Ladislav. Tick Saliva and Its Role in Pathogen Transmission. In Skin and Arthropod Vectors. – GB : Elsevier, 2018, 2018, chapter 5, p. 121- 192. ISBN 978-0-12-811436-0.(Projekt: APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov). Typ: ABA
  • ČONDLOVÁ, Šárka – HORČIČKOVÁ, Michaela – SAK, Bohumil – KVĚTONOVÁ, Dana – HLÁSKOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Roman – STANKO, Michal – MCEVOY, John – KVÁČ, M. Cryptosporidium apodemi sp. n. and Cryptosporidium ditrichi sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in Apodemus spp. In European journal of Protistology, 2018, vol. 63, p. 1-12. ISSN 0932-4739. Typ: ADCA
  • DVOŘÁK, L. – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek – STLOUKAL, E. New records of Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855)(Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Folia faunistica Slovaca, 2018, vol. 22, p. 89-92. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version. Typ: ADFB
  • HOI, Herbert – DAROLOVÁ, AlžbetaKRIŠTOFÍK, Ján – HOI, Christine. The effect of the ectoparasite Carnus hemapterus on immune defence, condition, and health of nestling European Bee-eaters. In Journal of Ornithology, 2017, vol._ iss._, 12 pp. (2017 – Current Contents). ISSN 0021-8375. Typ: ADCA
  • KALÚZ, Stanislav – STARÝ, J. Two new species of the family Cunaxidae (Acari: Prostigmata) from Madagascar. In ZOOTAXA, 2018, vol. 4378, no. 4, p. 249-262. ISSN 1175-5334.(VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku). Typ: ADCA
  • KAZIMÍROVÁ, Mária – BARTÍKOVÁ, Pavlína – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Tick-Borne Viruses and Host Skin Interface. In Skin and Arthropod Vectors. – GB : Elsevier, 2018, 2018, chapter 10, p. 325-384. ISBN 978-0-12-811436-0.(Projekt: APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Typ: ABA
  • KÚDELOVÁ, Marcela – SLOVÁK, Mirko – KABÁT, Peter – DERKA, Tomáš – ŠTEVOVE, Babrbora – BOHUŠ, Mirko – VRBOVÁ, Michaela. A survey on murine gammaherpesvirus 68 in ticks collected in Slovakia. In Acta Virologica, 2018, vol. 62, no. 1, p. 98-103. ISSN 0001-723X. Typ: ADDA
  • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – MIKLISOVÁ, Dana – KRALJIK, Jasna – HEGLASOVÁ, Ivana. Dlhodobý výskum prírodných ohnísk viacerých zoonóz v Slovenskom krase. In Zoologické dny Praha 2018 : sborník abstraktů z konference. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2018, s. 199-200. ISBN 978-80-87189-24-5.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. Zoologické dny). Typ: AFG