Publikačná činnosť

Derdáková, Markéta

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • CHVOSTÁČ, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – MARGOS, G. – DERDÁKOVÁ, Markéta. Genetic variability of Borrelia burgdorferi Sensu Lato in Europe. In ICSB – International conference "Smart Bio", 18-20 May 2017, Kaunas, Lithuania : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017, s. 79. ISBN ISBN 978-609-8104-42-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. ICSB : International conference "Smart Bio"). Typ: AFK
  • KRALJIK, Jasna – CHVOSTÁČ, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – VACULOVÁ, T. – SELYEMOVÁ, Diana – MIKLISOVÁ, Dana – HEGLASOVÁ, Ivana – DERDÁKOVÁ, Markéta – STANKO, Michal. Molecular detection of vector-borne agents in edible dormouse (Glis glis) in Slovakia. In ICSB – International conference "Smart Bio", 18-20 May 2017, Kaunas, Lithuania : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017, s. 110. ISBN ISBN 978-609-8104-42-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. ICSB : International conference "Smart Bio"). Typ: AFK
  • ROSSO, Fausta – TAGLIAPIETRA, V. – BARÁKOVÁ, Ivana – DERDÁKOVÁ, Markéta – KONEČNÝ, A. – HAUFFE, H.C. – RIZZOLI, A. Prevalence and genetic variability of Anaplasma phagocytophilum in wild rodents from the Italian Alps. In Parasites & vectors, 2017, vol._, iss._, p. (3.080 – IF2016). ISSN 1756-3305. Typ: ADMA