Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • BARÁKOVÁ, Ivana – DERDÁKOVÁ, Markéta – SELYEMOVÁ, Diana – CHVOSTÁČ, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – ROSSO, Fausta – COLLINI, Margherita – ROSÀ, Roberto – TAGLIAPIETRA, V. – GIRARDI, Mateo – RAMPONI, Claudio – HAUFFE, H.C. – RIZZOLI, Annapaola. Tick-borne pathogens and their reservoir hosts in northern Italy. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9, iss. 2, p. 164-170. ISSN 1877-959X.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Typ: ADCA
  • VÍCHOVÁ, Bronislava – SLÁVIKOVÁ, Monika – BLAŇAROVÁ, Lucia – ZUBRIKOVÁ, Dana – DERDÁKOVÁ, Markéta – SELYEMOVÁ, Diana – LIČKOVÁ, Martina. Prevalence of anti-TBEV antibodies in selected farms of Slovakia – preliminary review. In XIII. Slovak and Czech Parasitological Days. Parasites in the Heart of Europe 2. May 21-25, 2018, Košice, Slovakia : Book of Abstracts. – Košice : Slovak Society for Parasitology at SAS, 2018, s. 43-44. ISBN 978-80-968473-9-6. Dostupné na internete: <http://conpro.saske.sk/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/Abstract_Book.pdf>(Slovenské a české parazitologické dni). Typ: AFH