Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
 • ANTOLOVÁ, Daniela – ČABANOVÁ, Viktória – DERDÁKOVÁ, Markéta – LIČKOVÁ, Martina – MITERPÁKOVÁ, Martina – PAPAJOVÁ, Ingrid – PEŤKO, Branislav – SELYEMOVÁ, Diana – SLÁVIKOVÁ, Monika – ŠPITÁLSKA, Eva – VÍCHOVÁ, Bronislava – AUTORSKÝ KOLEKTÍV, 77 autorov. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (vydavateľ). Bratialava. 118 str. ISBN 978-80-8143-231-6. Typ: AGI
 • BARÁKOVÁ, Ivana – DERDÁKOVÁ, Markéta – SELYEMOVÁ, Diana – CHVOSTÁČ, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – ROSSO, Fausta – COLLINI, Margherita – ROSÀ, Roberto – TAGLIAPIETRA, V. – GIRARDI, Mateo – RAMPONI, Claudio – HAUFFE, H.C. – RIZZOLI, Annapaola. Tick-borne pathogens and their reservoir hosts in northern Italy. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9, iss. 2, p. 164-170. (2.612 – IF2017). ISSN 1877-959X.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] DA ROLD, Graziana – RAVAGNAN, Silvia – SOPPELSA, Fabio – PORCELLATO, Elena – SOPPELSA, Mauro – OBBER, Federica – CITTERIO, Carlo Vittorio – CARLIN, Sara – DANESI, Patrizia – MONTARSI, Fabrizio – CAPELLI, Gioia. Ticks are more suitable than red foxes for monitoring zoonotic tick-borne pathogens in northeastern Italy. In PARASITES & VECTORS. ISSN 1756-3305, 2018, vol. 11, no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] HAN, Du-Gyeong – RYU, Ji-Hyoung – CHAE, Jeong-Byoung – KIM, Dong-Woo – KWON, Chan-Ho – CHOI, Kyoung-Seong. First report of Anaplasma phagocytophilum infection in Holstein cattle in the Republic of Korea. In ACTA TROPICA. ISSN 0001-706X, 2018, vol. 183, no., pp. 110-113., Registrované v: WOS

  [1.1] ROSA, Roberto – ANDREO, Veronica – TAGLIAPIETRA, Valentina – BARAKOVA, Ivana – ARNOLDI, Daniele – HAUFFE, Heidi Christine – MANICA, Mattia – ROSSO, Fausta – BLANAROVA, Lucia – BONA, Martin – DERDAKOVA, Marketa – HAMSIKOVA, Zuzana – KAZIMIROVA, Maria – KRALJIK, Jasna – KOCIANOVA, Elena – MAHRIKOVA, Lenka – MINICHOVA, Lenka – MOSANSKY, Ladislav – SLOVAK, Mirko – STANKO, Michal – SPITALSKA, Eva – DUCHEYNE, Els – NETELER, Markus – HUBALEK, Zdenek – RUDOLF, Ivo – VENCLIKOVA, Kristyna – SILAGHI, Cornelia – OVERZIER, Evelyn – FARKAS, Robert – FOLDVARI, Gabor – HORNOK, Sandor – TAKACS, Nora – RIZZOLI, Annapaola. Effect of Climate and Land Use on the Spatio-Temporal Variability of Tick-Borne Bacteria in Europe. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. ISSN 1660-4601, 2018, vol. 15, no. 4, pp., Registrované v: WOS

 • MANGOVÁ, Barbara – DIDYK, Yu. M. – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika – SELYEMOVÁ, Diana – CHVOSTÁČ, Michal – DERDÁKOVÁ, Markéta. Long-term monitoring of Borrelia burgdorferi s.l. infection in suburban forest in Košice, eastern Slovakia. : poster. In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 48. ISBN 978-80-972111-3-4.(APW-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektorníii prenášaných parazitov. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká. VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).). Typ: AFL
 • SELYEMOVÁ, Diana – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika – ŠPITÁLSKA, Eva – CHVOSTÁČ, Michal – KRALJIK, Jasna – VACULOVÁ, T. – DIDYK, Yu. M. – DERDÁKOVÁ, Markéta. Circulation of tick-borne pathogens in urban park Malacky (western Slovakia). In "V. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 50. ISBN 978-80-972111-3-4.(APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy. VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).). Typ: AFL
 • VÍCHOVÁ, Bronislava – SLÁVIKOVÁ, Monika – BLAŇAROVÁ, Lucia – ZUBRIKOVÁ, Dana – DERDÁKOVÁ, Markéta – SELYEMOVÁ, Diana – LIČKOVÁ, Martina. Prevalence of anti-TBEV antibodies in selected farms of Slovakia – preliminary review. In XIII. Slovak and Czech Parasitological Days. Parasites in the Heart of Europe 2. May 21-25, 2018, Košice, Slovakia : Book of Abstracts. – Košice : Slovak Society for Parasitology at SAS, 2018, s. 43-44. ISBN 978-80-968473-9-6. Dostupné na internete: <http://conpro.saske.sk/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/Abstract_Book.pdf>(Slovenské a české parazitologické dni). Typ: AFH