Publikačná činnosť

Žitňan, Dušan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • HROMNÍKOVÁ, Dominika – FURKA, Daniel – FURKA, Samuel – SANTANA, Julio Ariel Duenas – RAVINGEROVÁ, Táňa – KLÖCKLEROVÁ, Vanda – ŽITŇAN, Dušan. Prevention of tick-borne diseases: challenge to recent medicine. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1533–1554. (2021: 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00966-9 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)) Typ: ADDA
  • KLÖCKLEROVÁ, Vanda – ROLLER, Ladislav – KOČI, Juraj – DAUBNEROVÁ, Ivana – ŽITŇAN, Dušan. Characterisation of parathyroid hormone-like peptide and its receptors in the tick Ixodes ricinus : presentation. In RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika – KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 23. ISBN 978-80-972111-5-8. Typ: AFH
  • KLÖCKLEROVÁ, Vanda – ŽITŇAN, Dušan. Charakterizácia receptorov neuropeptidu podobnému paratyroidnému hormónu (PTH) u kliešťa Ixodes ricinus. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. – Bratislava, 2022, s. 44-45. (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Typ: GII