Publikačná činnosť

Vidlička, Ľubomír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • ŠMÍDOVÁ, Lucia** – VIDLIČKA, Ľubomír – WEDMANN, Sonja. Appearance of the family Blaberidae (Insecta: Blattaria). In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 71–79. (2021: 0.365 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0109 (VEGA 2/0042/18 : Šváby zo svetových jantárov II. VEGA 21/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku – šírenie, ekológia a etológia. [Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia – expansion of species, ecology and ethology]) Typ: ADCA
  • VRŠANSKÝ, Peter** – POSCHMANN, Markus J. – VIDLIČKA, Ľubomír. Oligocene pseudophyllodromiin cockroach from the Enspel Fossillagerstatte in Germany. In Palaeontographica : Abteilung A – Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, no. 1-6, p. 149-167. (2021: 0.365 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0110 Typ: ADCA