Publikačná činnosť

Vidlička, Ľubomír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • VIDLIČKA, Ľubomír – VRŠANSKÝ, Peter – KÚDELOVÁ, T. – KÚDELA, M. – DEHARVENG, L. – HAIN, Miroslav. New genus and species of cavernicolous cockroach (Blattaria, Nocticolidae) from Vietnam. In ZOOTAXA, 2017, vol. 4232, no. 3, p. 361-375. (0.972 – IF2016). ISSN 1175-5334.(VEGA 2/0186/13 : Šváby (Blattaria) z čeľade Nocticolidae – revízia, výskyt, rozšírenie, ekologické nároky. VEGA 2/0012/14 : Šváby zo svetových jantárov. APVV-0436-12 : Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými). Typ: ADCA
  • VRŠANSKÝ, Peter – ORUŽINSKÝ, R. – ARISTOV, Danil – WEI, DD – VIDLIČKA, Ľubomír – REN, Dong. Temporary deleterious mass mutations relate to originations of cockroach families. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 8, p. 886-912. (0.759 – IF2016). ISSN 0006-3088. Typ: ADCA