Publikačná činnosť

Stanko, Michal

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • ČONDLOVÁ, Šárka – HORČIČKOVÁ, Michaela – SAK, Bohumil – KVĚTONOVÁ, Dana – HLÁSKOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Roman – STANKO, Michal – MCEVOY, John – KVÁČ, M. Cryptosporidium apodemi sp. n. and Cryptosporidium ditrichi sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in Apodemus spp. In European journal of Protistology, 2018, vol. 63, p. 1-12. ISSN 0932-4739. Typ: ADCA
  • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – MIKLISOVÁ, Dana – KRALJIK, Jasna – HEGLASOVÁ, Ivana. Dlhodobý výskum prírodných ohnísk viacerých zoonóz v Slovenskom krase. In Zoologické dny Praha 2018 : sborník abstraktů z konference. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2018, s. 199-200. ISBN 978-80-87189-24-5.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. Zoologické dny). Typ: AFG
  • STENGER, Brianna L.S. – HORČIČKOVÁ, Michaela – CLARKE, Mark – KVÁČ, M. – ČONDLOVÁ, Šárka – KHAN, Eakalak – WINDMER, Giovanni – XIAO, Lihua – GIDDINGS, Catherine W. – PENNIL, Christopher – STANKO, Michal – SAK, Bohumil – MCEVOY, John. Cryptosporidium infecting wild cricetid rodents from the subfamilies Arvicolinae and Neotominae. In Parasitology, 2018, vol., no., p. ISSN 0031-1820. Typ: ADCA