Publikačná činnosť

Stanko, Michal

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
 • BONA, Martin – BLAŇAROVÁ, Lucia – STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – ČEPČEKOVÁ, Eva – VÍCHOVÁ, Bronislava**. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1619-1631. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00902-x (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADDA
 • DIDYK, Yuliya** – MANGOVÁ, Barbara – KRALJIK, Jasna – STANKO, Michal – ŠPITÁLSKA, Eva – DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1523–1529. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADDA
 • NAZARIZADEH, Masoud – MARTINŮ, Jana – NOVÁKOVÁ, Milena – STANKO, Michal – ŠTEFKA, Jan**. Phylogeography of the parasitic mite Laelaps agilis in Western Palearctic shows lineages lacking host specificity but possessing different demographic histories. In BMC Zoology, 2022, vol. 7, art. no. 15. (2021: 1.769 – IF, Q2 – JCR, 0.510 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2056-3132. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40850-022-00115-y (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. GA21-02532S : Relating genetic diversification and ecological traits at secondary contact: Hybrid zone and ecological speciation in a host-parasite-symbiont system) Typ: ADCA
 • QUARTI, Basma – EL HAMZAOUI, Basma – STANKO, Michal – LAROCHE, Maureen – MEDIANNIKOV, O. – PAROLA, Philippe** – SEKEYOVÁ, Zuzana. Detection of Rickettsia raoultii in Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis inermis ticks in Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1611-1617. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00789-8 (VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. ANR-10-IAHU-03 : the French National Research Agency under the“Investissements d’avenir”programme) Typ: ADDA
 • RADZIJEVSKAJA, Jana – ALEKSANDRAVIČIENĖ, Asta – STANKO, Michal – PAULAUSKAS, Algimantas. Molecular detection of Bartonella spp. and Rickettsia spp. in lice collected from small rodents in Slovakia. In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. – České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 64. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (České a Slovenské parazitologické dny) Typ: GII
 • STANKO, Michal – BONA, Martin – VÍCHOVÁ, Bronislava. Kliešte a ich epidemiologický význam v mestách (na príklade košickej aglomerácie). Zdeněk Hubálek, Libor Grubhoffer. Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1910-9 Typ: AAB
 • STANKO, Michal** – CSANÁDY, Alexander. First records and a new tick-host association of the tick Ixodes acuminatus Neumann, 1901, in Slovakia. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. KEGA 051PU-4/2021 : Etologická ekológia živočíchov) Typ: ADDA
 • STANKO, Michal – DERDÁKOVÁ, Markéta – ŠPITÁLSKA, Eva – KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1575-1610. (2021: 1.653 – IF, Q3 – JCR, 0.339 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: ADNA
 • STANKO, Michal. Ticks (Ixodida) in the Latorica Protected Landscape Area. In Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. – Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 2021, p. 142-148. ISBN 978-80-8184-196-8. Typ: AEDA
 • STANKO, Michal – BONA, Martin – VÍCHOVÁ, Bronislava. Long-term monitoring of tick densities in Košice agglomeration (eastern Slovakia). In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. – České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 45. Dostupné na internete: https://www.paradny.paru.cas.cz/ (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. České a Slovenské parazitologické dny) Typ: GII
 • ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – HAMŠÍKOVÁ, Zuzana – STANKO, Michal – KAZIMÍROVÁ, Mária**. Bartonella, Rickettsia, Babesia, and Hepatozoon Species in Fleas (Siphonaptera) Infesting Small Mammals of Slovakia (Central Europe). In Pathogens, 2022, vol. 11, no. 8, art. no. 886. (2021: 4.531 – IF, Q2 – JCR, 0.901 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11080886 (FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADMA