Publikačná činnosť

Stanko, Michal

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • DANIŠOVÁ, O. – VALENČÁKOVÁ, A. – STANKO, Michal – LUPTÁKOVÁ, L. – HATALOVÁ, E. – ČANÁDY, Alexander. Rodents as a reservoir of infection caused by multiple zoonotic species/genotypes of C. parvum, C. hominis, C. suis, C. scrofarum, and the first evidence of C. muskrat genotypes I and II of rodents in Europe. In Acta Tropica, 2017, vol. 172, p. 29-35. (2.218 – IF2016). ISSN 0001-706X.(Vega č. 1/0063/13 : DNA analýza a genotypové spektrum medicínsky významných agens oportúnných parazitóz. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká). Typ: ADCA
  • KAZIMÍROVÁ, Mária – HAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – BLAŇAROVÁ, Lucia – MAHRÍKOVÁ, Lenka – BONA, Martin – KRALJIK, Jasna – MIKLISOVÁ, Dana – MOŠANSKÝ, Ladislav – SLOVÁK, Mirko – KOCIANOVÁ, Elena – STANKO, Michal. Prevalence of infection and coinfection of Ixodes ricinus ticks and rodents with tick-borne pathogens in different habitat types of Slovakia : Oral presentation. In One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference : Oral Abstracts. – AU, 2017, oral – p. 122 / abstract no.: 0234.(One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference. grant č. DO7RP-0014-11 : Biology and control of vector-borne infections in Europe. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: AFG
  • KRALJIK, Jasna – CHVOSTÁČ, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – VACULOVÁ, T. – SELYEMOVÁ, Diana – MIKLISOVÁ, Dana – HEGLASOVÁ, Ivana – DERDÁKOVÁ, Markéta – STANKO, Michal. Molecular detection of vector-borne agents in edible dormouse (Glis glis) in Slovakia. In ICSB – International conference "Smart Bio", 18-20 May 2017, Kaunas, Lithuania : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017, s. 110. ISBN ISBN 978-609-8104-42-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. ICSB : International conference "Smart Bio"). Typ: AFK
  • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? : prednáška. In The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific contributions and abstracts International csientific conference on. Prokeš Marián, Gregorová Gabriela (eds.). – University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Slovakia, 2017, p. 54-55. ISBN 978-80-8077-532-2.(The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference). Typ: AFD
  • STANKO, Michal. Any changes in ecology and phenology of ticks in Slovakia over the last decades – scientific fiction or reality? In The 19th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods – medical and sanitary significance : abstract book, p. 49.(International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance). Typ: AFG
  • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? In Proceedings of scientific contributions and abstracts: International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. – Košice : University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2017, p. 54-55. ISBN 978-80-8077-532-2.(International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health). Typ: AFH
  • STENGER, Brianna L.S. – HORČIČKOVÁ, Michaela – CLARKE, Mark – KVÁČ, M. – ČONDLOVÁ, Šárka – KHAN, Eakalak – WINDMER, Giovanni – XIAO, Lihua – GIDDINGS, Catherine W. – PENNIL, Christopher – STANKO, Michal – SAK, Bohumil – MCEVOY, John. Cryptosporidium infecting wild cricetid rodents from the subfamilies Arvicolinae and Neotominae. In Parasitology, 2017, vol., no., p. (2.713 – IF2016). ISSN 0031-1820. Typ: ADCA