Publikačná činnosť

Stanko, Michal

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
 • DANIŠOVÁ, O. – VALENČÁKOVÁ, A. – STANKO, Michal – LUPTÁKOVÁ, L. – HATALOVÁ, E. – ČANÁDY, Alexander. Rodents as a reservoir of infection caused by multiple zoonotic species/genotypes of C. parvum, C. hominis, C. suis, C. scrofarum, and the first evidence of C. muskrat genotypes I and II of rodents in Europe. In Acta Tropica, 2017, vol. 172, p. 29-35. (2.218 – IF2016). ISSN 0001-706X.(Vega č. 1/0063/13 : DNA analýza a genotypové spektrum medicínsky významných agens oportúnných parazitóz. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká). Typ: ADCA
 • KARBOWIAK, G. – SLIVINSKA, Kateryna – STANKO, Michal. The blood sucking arthropods of small rodents in Chornobyl exclusion zone – preliminary study. In XVI. Conference of Ukrainian scientific society of parasitologists, Lviv, 18-21 September, 2017 : abstracts. – Kyiv : Ukrainian scientific society of parasitologists, 2017, s. 99. ISBN 978-966-02-8310-7.(Conference of Ukrainian scientific society of parasitologists). Typ: AFG
 • KAZIMÍROVÁ, Mária – HAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – BLAŇAROVÁ, Lucia – MAHRÍKOVÁ, Lenka – BONA, Martin – KRALJIK, Jasna – MIKLISOVÁ, Dana – MOŠANSKÝ, Ladislav – SLOVÁK, Mirko – KOCIANOVÁ, Elena – STANKO, Michal. Prevalence of infection and coinfection of Ixodes ricinus ticks and rodents with tick-borne pathogens in different habitat types of Slovakia : Oral presentation. In One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference : Oral Abstracts. – AU, 2017, oral – p. 122 / abstract no.: 0234.(One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference. grant č. DO7RP-0014-11 : Biology and control of vector-borne infections in Europe. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: AFG
 • KRALJIK, Jasna – CHVOSTÁČ, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – VACULOVÁ, T. – SELYEMOVÁ, Diana – MIKLISOVÁ, Dana – HEGLASOVÁ, Ivana – DERDÁKOVÁ, Markéta – STANKO, Michal. Molecular detection of vector-borne agents in edible dormouse (Glis glis) in Slovakia. In ICSB – International conference "Smart Bio", 18-20 May 2017, Kaunas, Lithuania : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017, s. 110. ISBN ISBN 978-609-8104-42-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. ICSB : International conference "Smart Bio"). Typ: AFK
 • MOŠANSKÝ, Ladislav – STANKO, Michal – ČANÁDY, Alexander. Doterajšie poznatky o obsadzovaní a využitívtáčích búdok plchom sivým (Glis glis) v Slovenskom krase (Východné Slovensko). In Naturae Tutela, 2017, roč. 21, č. 2, s. 231-239. ISSN 1336-7609.(ITMS 26220120022 : Centre of Exellence for Parasitology). Typ: ADFB
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – KRALJIK, Jasna. Poznámky k faune drobných cicavcov a ich ektoparazitov v troch územiach európskeho významu na východnom Slovensku. In Naturae Tutela, 2017, roč. 21, č. 1, s. 95-101. ISSN 1336-7609. Dostupné na internete: <http://www.smopaj.sk/sk/naturae-tutela>. Typ: ADFB
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – KRALJIK, Jasna – MIKLISOVÁ, Dana. Apparent impact of microhabitats on species richness and tick densities in Karst habitats of Slovakia. In Proceedings of the International conference "Biological diversity and conservation problems of the fauna-3" : September 27-29, 2017, Yerevan, Armenia. Kalashian, M.Yu (ed.) ; osipyan, L.L., Yavruyan, E.G. (rec.). – Yerevan, Armenia : National Academy of Sciences of Armenia, Centre of Zoology and Hydroecology, 2017, s. 303-305. ISBN 978-9939-1-0623-6.(Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International conference Biological diversity and conservation problems of the fauna -3). Typ: AFC
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? : prednáška. In The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific contributions and abstracts International csientific conference on. Prokeš Marián, Gregorová Gabriela (eds.). – University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Slovakia, 2017, p. 54-55. ISBN 978-80-8077-532-2.(The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference). Typ: AFD
 • STANKO, Michal. Any changes in ecology and phenology of ticks in Slovakia over the last decades – scientific fiction or reality? In The 19th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods – medical and sanitary significance : abstract book, p. 49.(International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance). Typ: AFG
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? In Proceedings of scientific contributions and abstracts: International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. – Košice : University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2017, p. 54-55. ISBN 978-80-8077-532-2.(International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health). Typ: AFH
 • STENGER, Brianna L.S. – HORČIČKOVÁ, Michaela – CLARKE, Mark – KVÁČ, M. – ČONDLOVÁ, Šárka – KHAN, Eakalak – WINDMER, Giovanni – XIAO, Lihua – GIDDINGS, Catherine W. – PENNIL, Christopher – STANKO, Michal – SAK, Bohumil – MCEVOY, John. Cryptosporidium infecting wild cricetid rodents from the subfamilies Arvicolinae and Neotominae. In Parasitology, 2017, vol., no., p. (2.713 – IF2016). ISSN 0031-1820. Typ: ADCA
 • WARBURTON, Elizabeth M. – MESCHT, Luther van der – STANKO, Michal – VINARSKI, Maxim V. – KORALLO-VINARSKAYA, Natalia P. – KHOKHLOVA, Irina S. – KRASNOV, B. R. Beta-diversity of ectoparasites at two spatial scales: nested hierarchy, geography and habitat type. In Oecologia, 2017, vol. 184, no. 2, p. 507–520. (3.130 – IF2016). ISSN 0029-8549.(Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.). Typ: ADCA