Projektová činnosť

Medzinárodné

AMBA – Evolúcia a ochrana veľkoplošných primárnych ekosystémov (projekt AMBA)
Amba project
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.1998 –