Projektová činnosť

Národné

Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022