Projektová činnosť

Medzinárodné

ECTOPARASITUS – Determinanty variability paraziticko-hostiteľských vzťahov
Determinantes de la variación en las interacciones parasito-hospedador
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.7.2018

Národné

Dôležitosť heterogenity reprodukčného biotopu pre reprodukčné investície a prežívanie
Importance of reproductive habitat heterogeneity in reproductive allocation and survival
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019