Vedecká rada

Predseda:
Ing. Ladislav Roller, PhD.

Členovia:
MVDr. Markéta Derdáková, PhD.
RNDr. Alžbeta Darolová, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.

Externí členovia:
RNDr. Imrich Barák, DrSc. (Ústav molekulárnej biológie SAV)
doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. (Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK)