Správna rada

Predseda:
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

Podpredseda:
doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.

Členovia:
RNDr. Mária Kazimírová, CSc.
Ing. Danka Sitarčíková
doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.