Organizačná štruktúra

Riaditeľ:

  • RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

    Zástupca riaditeľa:

  • Ing. Ladislav Roller, PhD.

    Vedecký tajomník:

  • RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.

    Schéma OŠ ÚZ SAV a