Oddelenie molekulárnej fyziológie

Na našom oddelení pracujeme na identifikácii, expresii a funkcii neuropeptidov a ich receptorov u modelových druhov motýľov (Bombyx mori, Manduca sexta), mušky Drosophila melanogaster) a kliešťov (Ixodes, Rhipicephalus, Amblyomma, Hyalomma). Zaujímame sa hlavne o signálne dráhy, ktoré riadia rôzne typy správania a fyziologické funkcie dôležité pre normálny vývoj, zvliekanie kutikuly, metamorfózu a reprodukciu. Postupy molekulárnej biológie a bioinformatiku používame na identifikáciu génov a prekurzorov kódujúcich neuropeptidy a ich receptory z dostupných databáz našich modelových druhov. Bežne využívame metódy in situ hybridizácie a imunohistochémie spolu so svetelnou a konfokálnou mikroskopiou na identifikáciu a opis neurónov, neurohemálnych orgánov a endokrinných buniek, ktoré produkujú bioaktívne peptidy a proteíny. In situ hybridizácie a qRT-PCR používame na objasnenie expresie transkripčných faktorov a receptorov počas vývoja v cieľových orgánoch. Tiež sme vyvinuli rôzne biotesty a elektrofyziologické techniky na objasnenie mechanizmov účinku a fyziologických funkcií neuropeptidov in vitro. Pre lepšie porozumenie zložitých interakcií medzi hormónami a ich receptormi in vivo, používame techniky na dočasnú a genetickú transformáciu motýľa Bombyx. Na dočasnú transformáciu používame rekombinantný bakulovírusový expresný systém. Pre vytvorenie trvalých genetických linií bežne používame piggyBac vektory na vloženie rôznych génov a molekulárnych markerov do genómu Bombyx. Máme skúsenosti aj s rôznymi genetickými postupmi používanými u mušky (Drosophila), napr. CRISPR/Cas9 systém pre cielené mutácie špecifických génov. Tiež sme identifikovali a opísali zložitý regulačný systém spájajúci mozog so slinnými žľazami, črevom a reprodukčnými orgánmi kliešťov a vyvinuli sme RNAi postupy vhodné pre štúdium fyziologických pochodov počas cicania krvi a reprodukcie týchto dôležitých vektorov nebezpečných patogénov.

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Baranovič, Alexander

technik, údržbár
alexander.baranovic@savba.sk 02/5930 2644, 0918 784 416
Bucsek, Karol

pomocný laborant
karol.bucsek@savba.sk
Daubnerová, Ivana Mgr., PhD.

vedecký pracovník
ivana.daubnerova@savba.sk 02/5930 2630
Gáliková, Martina Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
martina.galikova@savba.sk
Hromníková, Dominika Mgr.

interný doktorand
dominika.hromnikova@savba.sk
Klepsatel, Peter Mgr., PhD

samostatný vedecký pracovník
peter.klepsatel@gmail.com
Klöcklerová, Vanda Mgr.

interný doktorand
vanda.klocklerova@savba.sk
Koči, Juraj RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
virukoci@savba.sk
Kočišek, Ján Mgr.

vedeckotechnický pracovník
jan.kocisek@savba.sk
Littera, Pavol Mgr., PhD.

vedecký pracovník
littera@broz.sk
Olšovský, Tomáš Ing., PhD.

vedecký pracovník
tomas.olsovsky@sopsr.sk
Roller, Ladislav Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Ladislav.Roller@savba.sk 02/5930 2640
Slovák, Mirko RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Mirko.Slovak@savba.sk 02/5930 2639
Wildridge, David Mgr., PhD.

vedecký pracovník
dwildridge@icloud.com
Žitňan, Dušan RNDr., DrSc.

Riaditeľ, vedúci oddelenia, vedúci vedecký pracovník
dusan.zitnan@savba.sk 02/5930 2641