Oddelenie medicínskej zoológie

Činnosť Oddelenia medicínskej zoológie je orientovaná do niekoľkých oblastí, pričom sa zameriava najmä na výskum vzťahov hostiteľ – parazit – patogén. Významným okruhom je štúdium ekológie kliešťov a kliešťami prenášaných patogénov. Analyzovaná a hodnotená je genetická variabilita patogénov (najmä rodov Borrelia, Anaplasma, Babesia, Francisella a Neoehrlichia) z rôznych biologických zdrojov a geografických oblastí. Časť výskumov je zameraná na štúdium stavovcov ako rezervoárových hostiteľov vektormi prenášaných zoonóz. Jedným z cieľov výskumu členov oddelenia je aj pochopenie ekologických a evolučných príčin vnútro- a medzi-druhovej variability vo vzťahoch medzi hostiteľmi a parazitmi. Pracovníci oddelenia v minulosti úspešne riešili a riešia viaceré domáce a medzinárodne projekty (Vega, APVV, štrukturálne fondy), bilaterálnu spoluprácu (hlavne s Českou republikou a Španielskom) ako aj medzinárodný 6. a 7. rámcový projekt Európskej únie (Eden, Edennext).
V rámci nášho výskumu ponúkame i službu pre verejnosť, ktorá spočíva vo vyšetrení „vlastných kliešťov“ na prítomnosť patogénov, konkrétne: borélií, anaplaziem, ricketsií a babézií. Viac informácií nájdete v našom objednávkovom formulári.

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Derdáková, Markéta MVDr., PhD.

vedúca oddelenia, samostatný vedecký pracovník
Marketa.Derdakova@savba.sk 02/5930 2624
Didyk, Yuliya MVDr., PhD.

vedecký pracovník
yuliya.didyk@savba.sk 02/5930 2607
Chvostáč, Michal Mgr., PhD.

vedeckotechnický pracovník
michal.chvostac@savba.sk 02/5930 2607
Mtierová, Zuzana Mgr.

samostatný odborný pracovník
zuzana.mtierova@savba.sk
Rusňáková Tarageľová, Veronika Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Veronika.Taragelova@savba.sk 02/5930 2649
Selyemová, Diana Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Diana.Zelinkova@savba.sk 02/5930 2649
Stanko, Michal doc. RNDr., DrSc.

samostatný vedecký pracovník
stankom@saske.sk 055/6325 326
Václav, Radovan Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Radovan.Vaclav@savba.sk 02/5930 2625
Vaculová, Tatiana Mgr., PhD.

vedecko-technický pracovník
tatiana.vaculova@savba.sk 02/5930 6207
Vašková, Alžbeta Mgr.

interný doktorand
alzbeta.vaskova@savba.sk