História

Ústav zoológie SAV bol založený v roku 1990 po transformácii a rozdelení Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV. Pôvodne sa skladal z troch oddelení: Oddelenie pôdnej biológie, Oddelenie ekosozológie a monitoringu a Oddelenie zoocenológie. V roku 1991 bolo k ústavu pričlenené Oddelenie Ichtyológie a hydrobiológie (predtým Ústav rybárstva a hydrobiológie). V roku 1993 sa ústav rozšíril o Oddelenie Entomológie (prv súčasť Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV) a Oddelenie ekológie stavovcov (prv časť Ústavu ekológie poľnohospodárskej krajiny SAV). Oddelenie ekológie vírusov, ktoré zahŕňalo niekoľko zamestnancov Virologického ústavu SAV, bolo vytvorené v roku 1995. Jeho transformáciou neskôr vzniklo spoločné oddelenie Virologického ústavu a Ústavu zoológie. Koncom roku 1995 mal Ústav zoológie 6 oddelení a takáto štruktúra sa udržala až do mája 2008, kedy bola organizačná štruktúra zmenená. V súčasnosti má Ústav zoológie 4 sekcie (molekulárnej fyziológie, medicínskej zoológie, ekológie živočíchov a biokontroly a bioterapií), ktoré odrážajú hlavné výskumné zamerania ústavu.