História

Ústav (pod názvom Ústav zoológie a ekosozológie SAV) bol založený v roku 1990 po transformácii a rozdelení Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV. Pôvodne sa skladal z troch oddelení: Odd. pôdnej biológie, Odd. ekosozológie a monitoringu, a Odd. zoocenológie. V roku 1991 boli k ústavu pričlenené Oddelenia ichtyológie a hydrobiológie (predtým Ústav rybárstva a hydrobiológie SAV). V roku 1993 sa ústav rozšíril o Oddelenie entomológie (prv súčasť Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV) a Oddelenie ekológie stavovcov (prv časť Ústavu ekológie poľnohospodárskej krajiny SAV). V roku 1995 bol názov upravený na Ústav zoológie SAV. V rovnakom roku bolo vytvorené Oddelenie ekológie vírusov, ktoré zahŕňalo niekoľko zamestnancov Virologického ústavu SAV. Jeho transformáciou neskôr vzniklo spoločné oddelenie Virologického ústavu a Ústavu zoológie. Koncom roku 1995 mal ústav 6 oddelení a takáto štruktúra sa zachovala až do mája 2008, kedy boli pôvodné oddelenia nahradené tromi (neskôr štyrmi) sekciami. 1.7.2018 sa ústav transformoval na vedeckú výskumnú inštitúciu (Ústav zoológie SAV, v. v. i.) tvorenú štyrmi oddeleniami (Odd. ekológie živočíchov, Odd. systematiky živočíchov, Odd. medicínskej zoológie a Odd. molekulárnej fyziológie), ktoré odrážajú hlavné výskumné zamerania ústavu.