Dozorná rada

Predsedníčka:
Ing. Mária Omastová, DrSc.

Členovia:
Ing. Darina Kážmérová
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.