Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.
Zvoľte typ:

 

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií

Zvoľte typ:

 

Organizačný poriadok

 

Pracovný poriadok (hlavný dokument + dodatok)

 

Pravidlá hodnotenia vedeckých a odborných pracovníkov (hlavný dokument + dodatok)