Publications

Select year reporting publications:

Publications in 2024:
  • BITUŠÍK, Peter – CHAMUTIOVÁ, Tímea – VIDHYA, Marina** – HORÁČKOVÁ, Šárka – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – STAREK, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav – ŽATKOVÁ, Lucia – HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss., 16 pp. ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
  • CHVOSTÁČ, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – MARGOS, G. – HEPNER, S. – DIDYK, Yuliya – STANKO, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – FINGERLE, V. – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi sensu lato a jej variabilita v piatich Európskych krajinách. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.92-93. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
  • LIPTÁK, Boris** – KOUBA, Antonín – PATOKA, Jiří – PROKOP, Pavol. Biological invasions and invasive species in freshwaters: perception of the general public. In Human dimensions of wildlife, 2024, vol.29, no.1, p. 48–63. ISSN 1087-1209. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10871209.2023.2177779 Typ: ADCA
  • MINICHOVÁ, Lenka – SLOBODNÍK, Vladimír – SLOBODNÍK, R. – OLEKŠÁK, M. – HAMŠÍKOVÁ, Zuzana – ŠKULTÉTY, Ľudovít – ŠPITALSKÁ, Eva**. Detection of Avian Haemosporidian Parasites in Wild Birds in Slovakia. In Diversity-Basel, 2024, vol.16, no. 2, art. no. 121. ISSN 1424-2818. (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADCA
  • SZABÓ, Z. – HAMERLÍK, Ladislav – MAGYARI, Enikő Katalin. Two chironomid-inferred mean July air temperature reconstructions in the South Carpathian Mountains over the last 2000 years. In Holocene, 2024, vol. 34, iss., 18 pp. ISSN 0959-6836. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09596836241236353 Typ: ADCA