Basic Info

Name / Position E-mail Phone
Baranovič, Alexander

alexander.baranovic@savba.sk 02/5930 2644, 0918 784 416
Boroš, Andrej

andrejboros5@gmail.com
Buchová, Emma Mgr.

emma.buchova@savba.sk
Darolová, Alžbeta RNDr., CSc.

senior researcher
alzbeta.darolova@savba.sk 02/5930 2619
Daubnerová, Ivana Mgr., PhD.

senior researcher
ivana.daubnerova@savba.sk 02/5930 2630
Derdáková, Markéta MVDr., PhD.

senior researcher
Marketa.Derdakova@savba.sk 02/5930 2624
Didyk, Yuliya MVDr., PhD.

senior researcher
yuliya.didyk@savba.sk 02/5930 2635
Drinková, Lýdia

Lydia.Drinkova@savba.sk 02/5930 2606
Fečák, Michal

michal.fecak@gmail.com
Gáliková, Martina Mgr., PhD.

head of department, senior researcher
martina.galikova@savba.sk
Hamerlík, Ladislav prof. Ing., PhD.

head of department, senior researcher
ladislav.hamerlik@umb.sk
Chvostáč, Michal Mgr., PhD.

researcher
michal.chvostac@savba.sk 02/5930 2607
Kazimírová, Mária RNDr., CSc.

senior researcher
Maria.Kazimirova@savba.sk 02/5930 2645
Klepsatel, Peter Mgr. et Mgr., PhD.

senior researcher
peter.klepsatel@gmail.com
Klöcklerová, Vanda Mgr., PhD.

researcher
vanda.klocklerova@savba.sk
Knoblochová, Diana Mgr.

d.knoblochova@gmail.com
Koblišková, Andrea Mgr.

technician
a.kobliskova@gmail.com
Kočí, Juraj RNDr., PhD.

senior researcher
virukoci@savba.sk
Koči, Kamila RNDr., PhD.

researcher
kamikoci@gmail.com
Kokavec, Igor Mgr., PhD.

researcher
igor.kokavec@savba.sk 02/5930 2612
Kosa, Daniel

daniel.kosa@savba.sk 02/59302614
Krištofík, Ján RNDr., CSc.

senior researcher
Jan.Kristofik@savba.sk 02/5930 2616
Kušnírová, Jana

secretary of director
jana.kusnirova@savba.sk 02/5930 2602
Lindorová, Mária Bc., Ing.

Civilná ochrana
lindorova@zoznam.sk
Littera, Pavol Mgr., PhD.

senior researcher
littera@broz.sk
Majzlan, Oto Prof. RNDr., CSc.

leading researcher
oto.majzlan@uniba.sk
Mangová, Barbara Mgr., PhD.

senior researcher
barbara.mangova@savba.sk 02/5930 2635
Marko, Šimon Mgr.

senior researcher
simonmarko08@gmail.com
Mašán, Peter RNDr., PhD.

senior researcher
Peter.Masan@savba.sk 02/5930 2620
Medla, Matej Mgr., PhD.

researcher
matej.medla@savba.sk
Michalková, Veronika Mgr., Ph.D.

senior researcher
Veronika.Michalkova@savba.sk
Navara, Tomáš RNDr., PhD.

researcher
tomas.navara@savba.sk
Olšovský, Tomáš Ing., PhD.

researcher
tomasolsovsky3@gmail.com
Pelikánová, Zuzana

nikinka12358@gmail.com 02/5930 2134
Práznovská, Dagmar Mgr.

Dagmar.Praznovska@savba.sk 02/5930 2605
Procházka, Emanuel Mgr., PhD.

researcher
emanuel.prochazka@savba.sk 02/5930 2647
Prokop, Pavol prof. PaedDr., DrSc.

leading researcher
Pavol.Prokop@savba.sk 02/5930 2621
Purgatová, Slávka Mgr.

slavka.purgatova@savba.sk
Rajská, Petra Mgr., PhD.

petra.rajska@savba.sk
Roller, Ladislav Ing., PhD.

Director, senior researcher
Ladislav.Roller@savba.sk 02/5930 2640
Rusňáková Tarageľová, Veronika Mgr., PhD.

head of department, senior researcher
Veronika.Taragelova@savba.sk 02/5930 2649
Samay, Ján Mgr.

PhD student
jan.samay.ml@gmail.com
Selyemová, Diana Mgr., PhD.

senior researcher
Diana.Zelinkova@savba.sk 02/5930 2649
Semelbauer, Marek Mgr., PhD.

senior researcher
Marek.Semelbauer@savba.sk
Sendi, Hemen Mgr., PhD.

researcher
hemen.sendi@savba.sk
Sitarčíková, Danka Ing.

head of economic department
danka.sitarcikova@savba.sk 02/5930 2603
Slovák, Mirko RNDr., CSc.

senior researcher
Mirko.Slovak@savba.sk 02/5930 2639
Sojka, Daniel RNDr., PhD.

research
sojkadan@gmail.com
Stanko, Michal doc. RNDr., DrSc.

leading researcher
stankom@saske.sk 055/6325 326
Šmídová, Lucia Mgr., PhD.

lucia.smidova@natur.cuni.cz
Šujanová, Alžbeta Mgr., PhD.

researcher
alzbeta.sujanova@savba.sk
Takáč, Peter RNDr., CSc.

senior researcher
Peter.Takac@savba.sk 02/5930 2642
Theissová, Jozefína Mgr.

theissovajozefina@gmail.com
Urbanová, Veronika Mgr., PhD.

researcher
veronika@paru.cas.cz
Václav, Radovan Mgr., PhD.

senior researcher
Radovan.Vaclav@savba.sk 02/5930 2625
Vidlička, Ľubomír doc. RNDr., CSc.

deputy director, head of department, senior researcher
Lubomir.Vidlicka@savba.sk 02/5930 2640
Vojteková, Slávka

slavka.nevelos@gmail.com
Vráblová, Eva

THS
eva.vrablova@savba.sk 02/5930 2604
Vršanský, Peter Mgr., PhD.

senior researcher
Peter.Vrsansky@savba.sk
Yadav, Sanjay Ramnarayan Mgr.

sanjay.yadav@savba.sk
Zhovnerchuk, Olha Mgr., PhD.

researcher
olha.zhovnerchuk@savba.sk
Žitňan, Dušan RNDr., DrSc.

head of department, leading researcher
dusan.zitnan@savba.sk 02/5930 2601