Publications

Hromníková, Dominika

Select year reporting publications:

Publications in 2020:
  • HROMNÍKOVÁ, DominikaROLLER, LadislavKOČI, Juraj – FURKA, D. – FURKA, S. – ŽITŇAN, Dušan. Štúdium biologického účinku neuropeptidov alatotropín a alatostatín u kliešťa Ixodes ricinus. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 30. ISBN 978-80-8187-074-3.(Fyziologické dni. APVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. APVV-18-0201 : Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov. VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. Fyziologické dni). Typ: AFH