Publications

,

Select year reporting publications:

Publications in 2024:
 • BITUŠÍK, Peter – CHAMUTIOVÁ, Tímea – VIDHYA, Marina** – HORÁČKOVÁ, Šárka – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – STAREK, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav – ŽATKOVÁ, Lucia – HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss. 3, pp. 457-472. (2023: 1.9 – IF, Q3 – JCR, 0.79 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
 • BLAŽEKOVÁ, Veronika – STANKO, Michal – SPRONG, Heinz – KOHL, Robert – ZUBRIKOVÁ, Dana – VARGOVÁ, Lucia – BONA, Martin – VÍCHOVÁ, Bronislava. Ixodiphagus hookeri (Hymenoptera: Encyrtidae) and Tick-Borne Pathogens in Ticks with Sympatric Occurrence (and Different Activities) in the Slovak Karst National Park (Slovakia), Central Europe. In Pathogens, 2024, vol. 13, no. 5, art. no. 385. (2023: 0.843 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens13050385 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete – epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADMA
 • CASTILLO-HUITRON, Nathalia M.** – NARANJO, Eduardo J. – SANTOS-FITA, Didac – PENAHERRERA-AGUIRRE, Mateo – PROKOP, Pavol – CISNEROS, Rodrigo – GALLEGOS, Silvia Vaca – JEŽOVÁ, Zuzana. Influence of human emotions on conservation attitudes toward relevant wildlife species in El Triunfo Biosphere Reserve, Mexico. In Biodiversity and Conservation, 2024, vol., iss., p. (2023: 3 – IF, Q1 – JCR, 0.954 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0960-3115. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10531-024-02863-4 Typ: ADCA
 • DAROLOVÁ, Alžbeta**KRIŠTOFÍK, Ján – RUBÁČOVÁ, Lucia – KNAUER, Felix – HOI, Herbert. Is syllable repetitions a song parameter important for male-male interactions in Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus)? In Biologia, 2024, vol. 79, iss. 5, p. 1451 – 1459. (2023: 1.4 – IF, Q3 – JCR, 0.361 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-024-01636-2 Typ: ADDA
 • DOČKALOVÁ, Kateřina** – STUCHLÍK, E. – HAMERLÍK, Ladislav – BITUŠÍK, Peter – TUREK, Jan – SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – LACKNER, R. – DVORAK – KOPACEK, J. – TÁTOSOVÁ, Jolana – CAMARERO, L. – FUREDER, Leopold – VONDRAK, Daniel. Cold mountain stream chironomids (Diptera) of the genus Diamesa indicate both historical and recent climate change. In Environmental entomology, 2024, vol. 53, iss._, p. (2023: 1.8 – IF, Q2 – JCR, 0.682 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0046-225X. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/ee/nvae052 Typ: ADCA
 • DVOŘÁK, Martin – DITTMANN, Isabel L. – PEDRINI-MARTHA, Veronika – HAMERLÍK, Ladislav – BITUŠÍK, Peter – STUCHLÍK, E. – VONDRAK, Daniel – FUEREDER, Leopold – LACKNER, R.**. Molecular and morphological characterisation of larvae of the genus Diamesa Meigen, 1835 (Diptera: Chironomidae) in Alpine streams (Ötztal Alps, Austria). In PLoS ONE, 2024, vol. 19, iss. 2, article Number: e0298367, _ pp. (2023: 2.9 – IF, Q1 – JCR, 0.839 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298367 Typ: ADMA
 • HARIS, A.** – JÓZAN, Zsolt – ROLLER, Ladislav – ŠIMA, P. – TÓTH, Sándor. Changes in Population Densities and Species Richness of Pollinators in the Carpathian Basin during the Last 50 Years (Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera). Kozuharova Ekaterina, Ljubomirov Toshko, Legal Luc (academic editors). In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, no. 6, art. no. 328. (2023: 0.585 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16060328 Typ: ADCA
 • HARIS, A. – VIDLIČKA, ĽubomírMAJZLAN, OtoROLLER, Ladislav**. Effectiveness of Malaise trap and sweep net sampling in sawfly research (Hymenoptera: Symphyta). In Biologia, 2024, vol. 79, iss., p. (2023: 1.4 – IF, Q3 – JCR, 0.361 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-024-01651-3 Typ: ADDA
 • CHVOSTÁČ, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – MARGOS, G. – HEPNER, S. – DIDYK, Yuliya – STANKO, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – FINGERLE, V. – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi sensu lato a jej variabilita v piatich Európskych krajinách. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.92-93. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • JAMBROVIĆ, Martina – HAMERLÍK, Ladislav – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – ŽATKOVÁ, Lucia – MILOVSKÝ, Rastislav – STAREK, Dušan – DOBRÍKOVÁ, D – BITUŠÍK, Peter. Subfossil chironomids of a Holocene sediment record from a mountain lake (High Tatra Mts., Slovakia). In 15th International Deadheads Workshop : Abstracts. – Niš : Faculty of Sciences and Mathematics, University of Nis, Serbia, 2024, p. 3. (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. APVV-20-0358 : TAMARA – Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát. Pre-Symposium workshop) Typ: GII
 • PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024. 91s. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/. ISBN 978-80-972239-1-5 (Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: FAI
 • LIPTÁK, Boris** – KOUBA, Antonín – PATOKA, Jiří – PROKOP, Pavol. Biological invasions and invasive species in freshwaters: perception of the general public. In Human dimensions of wildlife, 2024, vol.29, no.1, p. 48–63. (2023: 0.816 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1087-1209. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10871209.2023.2177779 Typ: ADDA
 • LITAVSKÝ, Juraj – PROKOP, Pavol**. Coverings on Pitfall Traps Influence the Abundance of Ground-Dwelling Arthropods. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, iss. 1, art. no.19. (2023: 0.585 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16010019 Typ: ADCA
 • MARKO, Šimon – MACEK, J. – ROLLER, Ladislav. Prvonálezy fylofágnych Symphyta Slovenska viazaných na brezu (Betula spp.). In Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 18. ročník : Sborník abstraktů z konference. – Praha, CZ, 2024, str. 10. ISBN 978-80-7427-431-2. Typ: AFG
 • MINICHOVÁ, Lenka – SLOBODNÍK, Vladimír – SLOBODNÍK, R. – OLEKŠÁK, M. – HAMŠÍKOVÁ, Zuzana – ŠKULTÉTY, Ľudovít – ŠPITALSKÁ, Eva**. Detection of Avian Haemosporidian Parasites in Wild Birds in Slovakia. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, no. 2, art. no. 121. (2023: 0.585 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16020121 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol – FANČOVIČOVÁ, Jana. A positive presentation of wolves affects the explicit and implicit attitudes of schoolchildren towards them. In International Journal of Science Education, 2024, vol., iss., p. (2023: 2.2 – IF, Q1 – JCR, 0.965 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0950-0693. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09500693.2024.2327272 Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol. Urban environment decreases pollinator availability, fertility, and prolongs anthesis in the field bindweed (Convolvulus arvensis Linnaeus, 1753). In Plant Signaling & Behavior, 2024, vol. 19, iss. 1, art. number: 2325225. (2023: 2.8 – IF, Q2 – JCR, 0.725 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1559-2316. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15592324.2024.2325225 (Vega č. 1/0007/21 : Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí. APVV-21-0386 : Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb/Bees cannot make it all – DNA metabarcoding analysis of polinator biodiversity for omproving their protection and ecosystem services) Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol** – JEZOVA, Zuzana. No Evidence for the Sensory Trap Hypothesis during Courtship in the Gift-Giving Spider Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae). In Acta Zoologica Bulgarica, 2024, vol. 76, iss. 1, p. (2023: 0.4 – IF, Q4 – JCR). ISSN 0324-0770. Typ: ADMA
 • ROLLER, Ladislav. K poznaniu piliarok rodu Pristiphora (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae) na Slovensku. In Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, 18. ročník : Sborník abstraktů z konference. – Praha, CZ, 2024, str. 12. ISBN 978-80-7427-431-2. Typ: AFG
 • HAMERLÍK, Ladislav – NOVIKMEC, Milan – SLOBODNÍKOVÁ, Veronika – VESELSKÁ, Marta – BITUŠÍK, Peter – SVITOK, Marek**. Diversity and distribution of chironomids in Central European ponds. In Ecology and Evolution, 2024, vol. 14, issue 5, article number e11354, p. (2023: 2.3 – IF, Q2 – JCR, 0.864 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-7758. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ece3.11354 Typ: ADCA
 • SELYEMOVÁ, Diana** – ANTOLOVÁ, Daniela** – MANGOVÁ, Barbara – HALAPY, Júlia – LIČKOVÁ, Martina – FUMAČOVÁ, Sabina – SLÁVIKOVÁ, Monika – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaDERDÁKOVÁ, Markéta. Cats as a sentinel species for human infectious diseases – toxoplasmosis, trichinellosis, and COVID-19. In Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases, 2024, vol. 6, art. no. 100196. (2023: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.919 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2667-114X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.crpvbd.2024.100196 (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. Vega č. 2/0024/24 : Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska) Typ: ADMA
 • SZABÓ, Z.** – BUCZKÓ, Krisztina – KORPONAI, Janos L. – LUOTO, Tomi – BEGY, Róbert-Csaba – HALIUC, Artitina – VERES, Daniel – HAMERLÍK, Ladislav – CSORBA, Réka – ZSIGMOND, Andreea Rebeka – DARABOS, Gabriella – MÉHES, Nikoletta – KÖVÉR, Csilla – MAGYARI, Enikő Katalin**. Two chironomid-inferred mean July air temperature reconstructions in the South Carpathian Mountains over the last 2000 years. In Holocene, 2024, vol. 34, iss. 7, p. 987–1004. (2023: 1.6 – IF, Q3 – JCR, 0.779 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0959-6836. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09596836241236353 Typ: ADCA