Projects

International

WIMANET – Sieť pre výskum malárie u divožijúcich živočíchov
Wildlife malaria network
Program: COST
Project leader: Mgr. Václav Radovan, PhD.
Duration: 1.9.2023 – 30.9.2027

National

Krvné parazity penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) a ich možných vektorov: prevalencia, diverzita a možnosti prenosu
Blood Parasites of blackcaps (Sylvia Atricapilla) and vectors: Prevalence, Diversity, and Transmission Patterns
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Šujanová Alžbeta, PhD.
Duration: 1.1.2024 – 31.12.2026