Publications

Publications in 2017

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BEDNÁR, BranislavROLLER, LadislavČIŽMÁR, DanielMITROVÁ, DianaŽITŇAN, Dušan. Developmental and sex-specific differences in expression of neuropeptides derived from allatotropin gene in the silkmoth Bombyx mori . In Cell and Tissue Research, 2017, vol. _, no. _, p. _ 17 pp. ISSN 0302-766X.(Vega č 2/0121/13 : Identifikácia a expresia neuropeptidov v priadke morušovej (Bombyx mori). APVV-0827-11 : Využitie transgénnych postupov pri funkčnej analýze neuropeptidov a ich receptorov regulujúcich správanie a vývin hmyzu. APVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa). Typ: ADCA
 • BITUŠÍK, Peter – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – TRNKOVÁ, Katarína – SZARŁOWICZ, Katarzyna – JAKUBOWSKA, M. – RECZYŃSKI, Witold – MAJER, Juraj – THOMKOVÁ, Katarína – CHAMUTIOVÁ, Tímea – ŠPORKA, Ferdinand – STAREK, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav – ŠURKA, Juraj – HAMERLÍK, Ladislav. Sedimenty banskoštiavnických vodných nádrží ako archív historických zmien prostredia. : Prednáška. In Zborník prednášok z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Hucko Pavel, Tölgyessy Peter (editori). – Banská Bystrica : Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave, člen ZSVTS, 2017, 159-170. ISBN 978-80-89740-13-0.(VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží. VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží). Typ: AFD
 • BITUŠÍK, Peter – DOBRÍKOVÁ, D – SOCHULIAKOVÁ, Lucia – STOKLASA, J. – ŠPORKA, Ferdinand – HAMERLÍK, Ladislav. Subfossil communities from sediments of lake Popradské pleso indicate climatic oscillations in the last milennium. In Limnologický spravodajca, 2017, roč. 11, č. Suppl. 1., p. 6. ISSN 1337-2971.(Jarný limnologický seminár. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží. VEGA 1/0180/12 : Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera). Typ: AFH
 • BITUŠÍK, Peter – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – TRNKOVÁ, Katarína – SZARŁOWICZ, Katarzyna – RECZYŃSKI, Witold – CHAMUTIOVÁ, Tímea – MAJER, Juraj – THOMKOVÁ, Katarína – ŠPORKA, Ferdinand – STAREK, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav – ŠURKA, Juraj – HAMERLÍK, Ladislav. Paleolimnológia vodných nádrží: multiproxy analýza sedimentov Veľká Richňava. In Limnologický spravodajca, 2017, roč. 11, č. Suppl. 1, p. 8. ISSN 1337-2971.(Jarný limnologický seminár. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží). Typ: AFH
 • BUČEKOVÁ, Marcela – VALACHOVÁ, Ivana – MAJTÁN, Juraj. Enzým glukózo oxidáza – kľúčový faktor podmieňujúci antibakteriálne vlastnosti včelieho medu a jeho úloha v ochrane včelstva. In Ekologie chovu včel. – Nakladatelství Pavel Mervart, 2016, s. 97-115. ISBN 978-80-7465-215-8. Typ: ABC
 • DIALLO, Souleymane – SECK, Momar Talla – RAYAISSE, Jean-Baptiste – FALL, Assana Gueye – BASSENE, Mireille – SALL, Baba – VREYSEN, Mare J. B. – TAKÁČ, Peter – PARKER, A. – BOUYER, Jérémy – GIMONNEAU, Geoffrey. Quality Control of Sterile males provide in the form of irradiated pupae to the regional projects of the Tsetse eradication. In Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques . : Book of Abstracts. – Vienna : FAO- IAEA, 2017, abstract ID 164, p. 250-251.(Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques .. APVV-15-0604 : Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód. [Reduction of fecundity and trypanosomias control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods.]). Typ: AFG
 • DIDYK, Yu. M. – BLAŇAROVÁ, Lucia – POGREBNIAK, S.G. – AKIMOV, I. – PEŤKO, Branislav – VÍCHOVÁ, Bronislava. Emergence of tick-borne pathogens (Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Ricketsia raoultii and Babesia microti) in the Kyiv urban parks, Ukraine. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2017, vol. 8, no. 2, p. 219–225. ISSN 1877-959X.(ITMS 26220120022 : Centre of Exellence for Parasitology. Vega č. 2/0113/12 : Babezióza na Slovensku). Typ: ADCA
 • DOBRÍKOVÁ, D – HAMERLÍK, Ladislav – ŠPORKA, Ferdinand – BITUŠÍK, Peter. Subfossil chironomid communities (Diptera: Chironomidae) from sediments of lake Popradské pleso indicate climatic oscillations in the last millenium. In Book of Abstracts & Programme, 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), July 3-8 2016, Pécs, Hungary. – Mohács-Pécs : Carpathes Nature Foundation, 2016, p. 128 /PS-01. ISBN 978-963-12-5936-0. Dostupné na internete: <http://cesamir.ttk.pte.hu/2ndCESAMIR_2016_book_of_abstracts_and_programme.pdf>(2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research CESAMIR. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží. VEGA 1/0180/12 : Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research CESAMIR). Typ: AFG
 • DOUDOUMIS, Vangelis – BLOW, Frances – SARIDAKI, Aggeliki – AUGUSTINOS, Antonios A. – DYER, Naomi A. – GOODHEAD, Ian – SOLANO, Philippe – RAYAISSÉ, Jean Baptiste – TAKÁČ, Peter – MEKONNEN, Solomon – PARKER, Andrew Gordon – ABD-ALLA, Adly M. M. – DARBY, Alistair Charles – BOURTZIS, Kostas – TSIAMIS, George. Challenging the Wigglesworthia, Sodalis, Wolbachia symbiosis dogma in tsetse flies: Spiroplasma is present in both laboratory and natural populations. In Scientific Reports, 2017, vol. 7, iss. 1., article no. 4699. 13 pp. ISSN 2045-2322.(Projekt: APW-15-0604 : Zníženie plodností a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód.,). Typ: ADCA
 • HAMŠÍKOVÁ, Z. – COIPAN, C. – MAHRÍKOVÁ, Lenka – MINICHOVÁ, Lenka – SPRONG, H. – KAZIMÍROVÁ, Mária. Borrelia miyamotoi and Co-Infection with Borrelia afzelii in Ixodes ricinus Ticks and Rodents from Slovakia. In Microbial Ecology, 2017, vol. 73, no. 4, p. 1000-1008. ISSN 0095-3628.(FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: ADCA
 • CHVOSTÁČ, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – MARGOS, G. – DERDÁKOVÁ, Markéta. Genetic variability of Borrelia burgdorferi Sensu Lato in Europe. In ICSB – International conference "Smart Bio", 18-20 May 2017, Kaunas, Lithuania : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017, s. 79. ISBN ISBN 978-609-8104-42-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. ICSB : International conference "Smart Bio"). Typ: AFK
 • IYER, Janaki Krishnamoorthy – KOH, C.Y. – KAZIMÍROVÁ, MáriaROLLER, Ladislav – JOBICHEN, Chacko – SWAMINATHAN, Kunchithapadam – MIZUGUCHI, Jun – IWANAGA, Sadaaki – NUTTALL, Patricia A. – CHAN, Mark Y. – KINI, R.M. Avathrin: a novel thrombin inhibitor derived from a multi-copy precursor in the salivary glands of the ixodid tick, Amblyomma variegatum. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2017, vol._, no._, p._ / pii: fj.201601216R. ISSN 0892-6638.(ITMS: 26240220044 (DEVAK) : Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji). Typ: ADCA
 • KALANINOVÁ, D. – KRNO, Iľja – HAMERLÍK, Ladislav – BULÁNKOVÁ, Eva – BERACKO, Pavel – ŠPORKA, Ferdinand. Bioassessment of streams based on macroinvertebrates – can sampling of some substrate types be excluded? In Biologia, 2017, vol. 72, no. 4, p. 431—444. ISSN 0006-3088.(VEGA 1/0119/16 : Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd). Typ: ADDA
 • KAZIMÍROVÁ, Mária – THANGAMANI, Saravanan – BARTÍKOVÁ, Pavlína – HERMANCE, Meghan – HOLÍKOVÁ, Viera – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – NUTTALL, Patricia A. Tick-Borne Viruses and Biological Processes at the Tick-Host-Virus Interface. In Frontiers in Cellular and Infection Microbiology / Front. Cell. Infect. Microbiol. : Specialty Journal of Frontiers in Microbiology., 2017, vol._, p._. ISSN 2235-2988 (el). Dostupné na internete: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fcimb.2017.00339/full>(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.). Typ: ADMA
 • KOCIANOVÁ, Elena – HAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – MAHRÍKOVÁ, Lenka – CABAN, R. – KAZIMÍROVÁ, Mária. Prevalence of tick-borne pathogens in free-ranging ungulates in the small Carpathian Mountains (Southwestern Slovakia) : poster. In The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific contributions and abstracts International csientific conference on. Prokeš Marián, Gregorová Gabriela (eds.). – University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Slovakia, 2017, p. 114-118. ISBN 978-80-8077-532-2.(The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference). Typ: AFD
 • KOCIANOVÁ, Elena – HAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – MAHRÍKOVÁ, Lenka – CABAN, R. – KAZIMÍROVÁ, Mária. Prevalence of tick-borne pathogens in free-ranging ungulates in the small Carpathian mountains (Southwestern Slovakia). In Proceedings of scientific contributions and abstracts: International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Prokeš M., Gregová G. (eds.). – Košice : University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2017, p. 114-118. ISBN 978-80-8077-532-2.(International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health). Typ: AFD
 • KOKAVEC, Igor – NAVARA, Tomáš – BERACKO, Pavel – DERKA, Tomáš – HANDANOVIČOVÁ, Ivana – RÚFUSOVÁ, Andrea – VRÁBLOVÁ, Zuzana – LÁNCZOS, Tomáš – ILLYOVÁ, Marta – ŠPORKA, Ferdinand. Downstream effect of a pumped-storage hydropower plant on river habitat conditions and benthic life – a case study. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 6, p. 652-670. ISSN 0006-3088.(VEGA 1/0119/16 : Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd). Typ: ADDA
 • KRALJIK, JasnaCHVOSTÁČ, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – VACULOVÁ, T. – SELYEMOVÁ, Diana – MIKLISOVÁ, Dana – HEGLASOVÁ, Ivana – DERDÁKOVÁ, MarkétaSTANKO, Michal. Molecular detection of vector-borne agents in edible dormouse (Glis glis) in Slovakia. In ICSB – International conference "Smart Bio", 18-20 May 2017, Kaunas, Lithuania : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017, s. 110. ISBN ISBN 978-609-8104-42-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. ICSB : International conference "Smart Bio"). Typ: AFK
 • KRNO, Iľja – RÚFUSOVÁ, Andrea – LÁNCZOS, Tomáš – ŠPORKA, Ferdinand – ŠTEFKOVÁ, Elena. Ako ovplyvňujú ekologické faktory taxocenózy a metriky. In Limnologický spravodajca, 2017, roč. 11 č. Suppl. 1, p. 13. ISSN 1337-2971.(Jarný limnologický seminár). Typ: AFH
 • MINICHOVÁ, Lenka – HAMŠÍKOVÁ, Z.MAHRÍKOVÁ, LenkaSLOVÁK, Mirko – KOCIANOVÁ, Elena – KAZIMÍROVÁ, Mária – ŠKULTÉTY, Ľudovít – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – ŠPITÁLSKA, Eva. Molecular evidence of Rickettsia spp. in ixodid ticks and rodents in suburban, natural and rural habitats in Slovakia. In Parasites & vectors, 2017, vol. 10, iss. 1, article number: 158, 12 pp. ISSN 1756-3305.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: ADMA
 • PAGABELEGUEM, S. – RAVEL, S. – DICKO, A. H. – VREYSEN, M. J. B. – PARKER, A. – TAKÁČ, Peter – HUBER, K. – SIDIBÉ, I. – GIMONNEAU, G. – BOUYER, J. Selection of the best Glossina strain suited to local environmental conditions of a target eradication area in Senegal. In Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques . : Book of Abstracts. – Vienna : FAO- IAEA, 2017, abstract ID 127, p. 248.(Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques .. APVV-15-0604 : Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód. [Reduction of fecundity and trypanosomias control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods.]). Typ: AFG
 • RIBEIRO, J. M. C – SLOVÁK, Mirko – FRANCISCHETTI, I. M. B. An insight into the sialome of Hyalomma excavatum. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2017, vol. 8, iss. 2, p. 201-207. ISSN 1877-959X.(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Typ: ADCA
 • ROSSO, Fausta – TAGLIAPIETRA, V. – BARÁKOVÁ, IvanaDERDÁKOVÁ, Markéta – KONEČNÝ, A. – HAUFFE, H.C. – RIZZOLI, A. Prevalence and genetic variability of Anaplasma phagocytophilum in wild rodents from the Italian Alps. In Parasites & vectors, 2017, vol._, iss._, p. ISSN 1756-3305. Typ: ADMA
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? : prednáška. In The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific contributions and abstracts International csientific conference on. Prokeš Marián, Gregorová Gabriela (eds.). – University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Slovakia, 2017, p. 54-55. ISBN 978-80-8077-532-2.(The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference). Typ: AFD
 • STANKO, Michal. Any changes in ecology and phenology of ticks in Slovakia over the last decades – scientific fiction or reality? In The 19th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods – medical and sanitary significance : abstract book, p. 49.(International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance). Typ: AFG
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? In Proceedings of scientific contributions and abstracts: International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. – Košice : University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2017, p. 54-55. ISBN 978-80-8077-532-2.(International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health). Typ: AFH
 • ŠIBNEV, Yuriy – VRŠANSKÝ, Peter. BARS Amurský leopard. : Na záchranu jediného leoparda : Na sokhranenie edinstvennogo leoparda : To save the only leopard = Bars, dal´nevostochnyj leopard. / Bars, Amur leopard. 1st ed. Bratislava, SR. 152 pp. Preložené pod názvom: Bratislava : Amba projekty, 2017. ISBN 978-80-970498-2-9. Typ: BAB
 • ŠIMO, Ladislav – KAZIMÍROVÁ, Mária – RICHARDSON, Jennifer – BONNET, Sarah I. The Essential Role of Tick Salivary Glands and Saliva in Tick Feeding and Pathogen Transmission. : Review. In Frontiers in Cellular and Infection Microbiology / Front. Cell. Infect. Microbiol. : Specialty Journal of Frontiers in Microbiology., 2017, vol. 7, article Number: 281, 23 pp. ISSN 2235-2988 (el). Dostupné na internete: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fcimb.2017.00281/full>(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov). Typ: ADMA
 • ŠPITÁLSKA, Eva – PALKOVIČOVÁ, Katarína – MAJERČÍKOVÁ, Zuzana – CHVOSTÁČ, Michal – LIČKOVÁ, Martina – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína. Rickettsiózy u ľudí a ďalšie kliešťami prenášané mikroorganizmy na Slovensku za rok 2016. In XIV. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : program a zborník abstraktov. – Bratislava, 2017, s. 34.(Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR). Typ: AFH
 • TRNKOVÁ, Katarína – HAMERLÍK, Ladislav – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – MAJER, Juraj – THOMKOVÁ, Katarína – ŠPORKA, Ferdinand – BITUŠÍK, Peter. Paleolimnologická rekonštrukcia zmien prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: predbežné výsledky : poster. In Kniha Abstraktov 13. Konferencie Environmentálnej Archeológie : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, str 77-78. ISBN 978-80-558-1140-6.(Konferencia Environmentálnej Archeológie : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží. Konferencia Environmentálnej Archeológie : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt). Typ: AFH
 • VÁCLAV, Radovan – KOLNÍKOVÁ, Zuzana. Effects of food and thermal regimes on body condition indices and skin colouration in corn snakes. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 1, p. 84-95. ISSN 0006-3088.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADDA
 • VÁCLAV, Radovan. Owl breeding survey in the lower part of the Ipeľ River basin (S Slovakia), 2010–2016. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2016, roč. 28, s. 48-61. (2016 – Zoological Record). ISSN 1337-026X.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADFB
 • VÁCLAV, Radovan. Wintering of the Wallcreeper (Tichodroma muraria) in the Devínska Kobyla hills (SW Slovakia), 2012–2016. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2016, roč. 28, s. 18-24. (2016 – Zoological Record). ISSN 1337-026X.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADFB
 • VIDLIČKA, ĽubomírVRŠANSKÝ, Peter – KÚDELOVÁ, T. – KÚDELA, M. – DEHARVENG, L. – HAIN, Miroslav. New genus and species of cavernicolous cockroach (Blattaria, Nocticolidae) from Vietnam. In ZOOTAXA, 2017, vol. 4232, no. 3, p. 361-375. ISSN 1175-5334.(VEGA 2/0186/13 : Šváby (Blattaria) z čeľade Nocticolidae – revízia, výskyt, rozšírenie, ekologické nároky. VEGA 2/0012/14 : Šváby zo svetových jantárov. APVV-0436-12 : Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými). Typ: ADCA