Publications

Publications in 2017

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BEDNÁR, BranislavROLLER, LadislavČIŽMÁR, DanielMITROVÁ, DianaŽITŇAN, Dušan. Developmental and sex-specific differences in expression of neuropeptides derived from allatotropin gene in the silkmoth Bombyx mori . In Cell and Tissue Research, 2017, vol. 368, no. 2, p. 259-275 17 pp. (2.787 – IF2016). ISSN 0302-766X.(Vega č 2/0121/13 : Identifikácia a expresia neuropeptidov v priadke morušovej (Bombyx mori). APVV-0827-11 : Využitie transgénnych postupov pri funkčnej analýze neuropeptidov a ich receptorov regulujúcich správanie a vývin hmyzu. APVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa). Typ: ADCA
 • BITUŠÍK, Peter – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – TRNKOVÁ, Katarína – SZARŁOWICZ, Katarzyna – JAKUBOWSKA, M. – RECZYŃSKI, Witold – MAJER, Juraj – THOMKOVÁ, Katarína – CHAMUTIOVÁ, Tímea – ŠPORKA, Ferdinand – STAREK, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav – ŠURKA, Juraj – HAMERLÍK, Ladislav. Sedimenty banskoštiavnických vodných nádrží ako archív historických zmien prostredia. : Prednáška. In Zborník prednášok z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Hucko Pavel, Tölgyessy Peter (editori). – Banská Bystrica : Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave, člen ZSVTS, 2017, 159-170. ISBN 978-80-89740-13-0.(VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží. VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží). Typ: AFD
 • BITUŠÍK, Peter – DOBRÍKOVÁ, D – SOCHULIAKOVÁ, Lucia – STOKLASA, J. – ŠPORKA, Ferdinand – HAMERLÍK, Ladislav. Subfossil communities from sediments of lake Popradské pleso indicate climatic oscillations in the last milennium. In Limnologický spravodajca, 2017, roč. 11, č. Suppl. 1., p. 6. ISSN 1337-2971.(Jarný limnologický seminár. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží. VEGA 1/0180/12 : Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera). Typ: AFH
 • BITUŠÍK, Peter – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – TRNKOVÁ, Katarína – SZARŁOWICZ, Katarzyna – RECZYŃSKI, Witold – CHAMUTIOVÁ, Tímea – MAJER, Juraj – THOMKOVÁ, Katarína – ŠPORKA, Ferdinand – STAREK, Dušan – MILOVSKÝ, Rastislav – ŠURKA, Juraj – HAMERLÍK, Ladislav. Paleolimnológia vodných nádrží: multiproxy analýza sedimentov Veľká Richňava. In Limnologický spravodajca, 2017, roč. 11, č. Suppl. 1, p. 8. ISSN 1337-2971.(Jarný limnologický seminár. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží). Typ: AFH
 • BUČEKOVÁ, Marcela – VALACHOVÁ, Ivana – MAJTÁN, Juraj. Enzým glukózo oxidáza – kľúčový faktor podmieňujúci antibakteriálne vlastnosti včelieho medu a jeho úloha v ochrane včelstva. In Ekologie chovu včel. – Nakladatelství Pavel Mervart, 2016, s. 97-115. ISBN 978-80-7465-215-8. Typ: ABC
 • DIALLO, Souleymane – SECK, Momar Talla – RAYAISSE, Jean-Baptiste – FALL, Assana Gueye – BASSENE, Mireille – SALL, Baba – VREYSEN, Mare J. B. – TAKÁČ, Peter – PARKER, A. – BOUYER, Jérémy – GIMONNEAU, Geoffrey. Quality Control of Sterile males provide in the form of irradiated pupae to the regional projects of the Tsetse eradication. In Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques . : Book of Abstracts. – Vienna : FAO- IAEA, 2017, abstract ID 164, p. 250-251.(Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques .. APVV-15-0604 : Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód. [Reduction of fecundity and trypanosomias control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods.]). Typ: AFG
 • DIDYK, Yu. M. – BLAŇAROVÁ, Lucia – POGREBNIAK, S.G. – AKIMOV, I. – PEŤKO, Branislav – VÍCHOVÁ, Bronislava. Emergence of tick-borne pathogens (Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Ricketsia raoultii and Babesia microti) in the Kyiv urban parks, Ukraine. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2017, vol. 8, no. 2, p. 219–225. (3.230 – IF2016). ISSN 1877-959X.(ITMS 26220120022 : Centre of Exellence for Parasitology. Vega č. 2/0113/12 : Babezióza na Slovensku). Typ: ADCA
 • DOBRÍKOVÁ, D – HAMERLÍK, Ladislav – ŠPORKA, Ferdinand – BITUŠÍK, Peter. Subfossil chironomid communities (Diptera: Chironomidae) from sediments of lake Popradské pleso indicate climatic oscillations in the last millenium. In Book of Abstracts & Programme, 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), July 3-8 2016, Pécs, Hungary. – Mohács-Pécs : Carpathes Nature Foundation, 2016, p. 128 /PS-01. ISBN 978-963-12-5936-0. Dostupné na internete: <http://cesamir.ttk.pte.hu/2ndCESAMIR_2016_book_of_abstracts_and_programme.pdf>(2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research CESAMIR. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží. VEGA 1/0180/12 : Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research CESAMIR). Typ: AFG
 • DOUDOUMIS, Vangelis – BLOW, Frances – SARIDAKI, Aggeliki – AUGUSTINOS, Antonios A. – DYER, Naomi A. – GOODHEAD, Ian – SOLANO, Philippe – RAYAISSÉ, Jean Baptiste – TAKÁČ, Peter – MEKONNEN, Solomon – PARKER, Andrew Gordon – ABD-ALLA, Adly M. M. – DARBY, Alistair Charles – BOURTZIS, Kostas – TSIAMIS, George. Challenging the Wigglesworthia, Sodalis, Wolbachia symbiosis dogma in tsetse flies: Spiroplasma is present in both laboratory and natural populations. In Scientific Reports, 2017, vol. 7, iss. 1., article no. 4699. 13 pp. (4.259 – IF2016). ISSN 2045-2322.(Projekt: APW-15-0604 : Zníženie plodností a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód.,). Typ: ADCA
 • HAMŠÍKOVÁ, Z. – COIPAN, C. – MAHRÍKOVÁ, Lenka – MINICHOVÁ, Lenka – SPRONG, H. – KAZIMÍROVÁ, Mária. Borrelia miyamotoi and Co-Infection with Borrelia afzelii in Ixodes ricinus Ticks and Rodents from Slovakia. In Microbial Ecology, 2017, vol. 73, no. 4, p. 1000-1008. (3.630 – IF2016). ISSN 0095-3628.(FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: ADCA
 • HOLÍKOVÁ, Viera – BARTÍKOVÁ, Pavlína – KAZIMÍROVÁ, Mária – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Effect of bioactive molecules in tick saliva on selected TGF-ß1 coordinated processes in cervical carcinoma cells : Poster. In One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference : Poster presentation. – AU, 2017, poster session 1/ p. 142, poster abstract No.: 0287.(One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference. APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov). Typ: AFG
 • CHVOSTÁČ, Michal – VÍCHOVÁ, Bronislava – MARGOS, G. – DERDÁKOVÁ, Markéta. Genetic variability of Borrelia burgdorferi Sensu Lato in Europe. In ICSB – International conference "Smart Bio", 18-20 May 2017, Kaunas, Lithuania : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017, s. 79. ISBN ISBN 978-609-8104-42-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. ICSB : International conference "Smart Bio"). Typ: AFK
 • IYER, Janaki Krishnamoorthy – KOH, C.Y. – KAZIMÍROVÁ, MáriaROLLER, Ladislav – JOBICHEN, Chacko – SWAMINATHAN, Kunchithapadam – MIZUGUCHI, Jun – IWANAGA, Sadaaki – NUTTALL, Patricia A. – CHAN, Mark Y. – KINI, R.M. Avathrin: a novel thrombin inhibitor derived from a multi-copy precursor in the salivary glands of the ixodid tick, Amblyomma variegatum. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2017, vol. 31, no. 7, p. 2981-2995. (5.498 – IF2016). ISSN 0892-6638.(ITMS: 26240220044 (DEVAK) : Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji). Typ: ADCA
 • KALANINOVÁ, D. – KRNO, Iľja – HAMERLÍK, Ladislav – BULÁNKOVÁ, Eva – BERACKO, Pavel – ŠPORKA, Ferdinand. Bioassessment of streams based on macroinvertebrates – can sampling of some substrate types be excluded? In Biologia, 2017, vol. 72, no. 4, p. 431—444. (0.759 – IF2016). ISSN 0006-3088.(VEGA 1/0119/16 : Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd). Typ: ADDA
 • KAZIMÍROVÁ, Mária – THANGAMANI, Saravanan – BARTÍKOVÁ, Pavlína – HERMANCE, Meghan – HOLÍKOVÁ, Viera – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – NUTTALL, Patricia A. Tick-Borne Viruses and Biological Processes at the Tick-Host-Virus Interface. In Frontiers in Cellular and Infection Microbiology / Front. Cell. Infect. Microbiol. : Specialty Journal of Frontiers in Microbiology., 2017, vol. 7, article: 339. 21 pp. (4.300 – IF2016). ISSN 2235-2988 (el). Dostupné na internete: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fcimb.2017.00339/full>(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.). Typ: ADMA
 • KAZIMÍROVÁ, MáriaHAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – BLAŇAROVÁ, Lucia – MAHRÍKOVÁ, Lenka – BONA, Martin – KRALJIK, Jasna – MIKLISOVÁ, Dana – MOŠANSKÝ, Ladislav – SLOVÁK, Mirko – KOCIANOVÁ, Elena – STANKO, Michal. Prevalence of infection and coinfection of Ixodes ricinus ticks and rodents with tick-borne pathogens in different habitat types of Slovakia : Oral presentation. In One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference : Oral Abstracts. – AU, 2017, oral – p. 122 / abstract no.: 0234.(One Health – 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference. grant č. DO7RP-0014-11 : Biology and control of vector-borne infections in Europe. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe). Typ: AFG
 • KAZIMÍROVÁ, Mária – BARTÍKOVÁ, Pavlína – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – NUTTALL, Patricia A. Tick salivary compounds and their role in pathogen transmission. In SOVE 2017. New technology conquering old vectors? / Book of Abstract. : The 7th International Congress of the Society for Vector Ecology (SOVE). – Palma de Malorca, 2017, p. 59, Symposium 4: Role of Arthropod Vector Salvia in the Transmission of human pathogens. ISBN 978-84-697-6086-4.(The 7th International Congress of the Society for Vector Ecology (SOVE) : NEW TECHNOLOGY CONQUERING OLD VECTORS?). Typ: AFG
 • KOCIANOVÁ, Elena – HAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – MAHRÍKOVÁ, Lenka – CABAN, R. – KAZIMÍROVÁ, Mária. Prevalence of tick-borne pathogens in free-ranging ungulates in the small Carpathian Mountains (Southwestern Slovakia) : poster. In The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific contributions and abstracts International csientific conference on. Prokeš Marián, Gregorová Gabriela (eds.). – University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Slovakia, 2017, p. 114-118. ISBN 978-80-8077-532-2.(The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference). Typ: AFD
 • KOCIANOVÁ, Elena – HAMŠÍKOVÁ, Z. – ŠPITÁLSKA, Eva – MINICHOVÁ, Lenka – MAHRÍKOVÁ, Lenka – CABAN, R. – KAZIMÍROVÁ, Mária. Prevalence of tick-borne pathogens in free-ranging ungulates in the small Carpathian mountains (Southwestern Slovakia). In Proceedings of scientific contributions and abstracts: International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Prokeš M., Gregová G. (eds.). – Košice : University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2017, p. 114-118. ISBN 978-80-8077-532-2.(International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health). Typ: AFD
 • KOKAVEC, Igor – NAVARA, Tomáš – BERACKO, Pavel – DERKA, Tomáš – HANDANOVIČOVÁ, Ivana – RÚFUSOVÁ, Andrea – VRÁBLOVÁ, Zuzana – LÁNCZOS, Tomáš – ILLYOVÁ, Marta – ŠPORKA, Ferdinand. Downstream effect of a pumped-storage hydropower plant on river habitat conditions and benthic life – a case study. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 6, p. 652-670. (0.759 – IF2016). ISSN 0006-3088.(VEGA 1/0119/16 : Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd). Typ: ADDA
 • KRALJIK, JasnaCHVOSTÁČ, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – VACULOVÁ, T. – SELYEMOVÁ, Diana – MIKLISOVÁ, Dana – HEGLASOVÁ, Ivana – DERDÁKOVÁ, MarkétaSTANKO, Michal. Molecular detection of vector-borne agents in edible dormouse (Glis glis) in Slovakia. In ICSB – International conference "Smart Bio", 18-20 May 2017, Kaunas, Lithuania : abstract book. – Kaunas : Vytautas Magnus University, 2017, s. 110. ISBN ISBN 978-609-8104-42-4.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. ICSB : International conference "Smart Bio"). Typ: AFK
 • KRNO, Iľja – RÚFUSOVÁ, Andrea – LÁNCZOS, Tomáš – ŠPORKA, Ferdinand – ŠTEFKOVÁ, Elena. Ako ovplyvňujú ekologické faktory taxocenózy a metriky. In Limnologický spravodajca, 2017, roč. 11 č. Suppl. 1, p. 13. ISSN 1337-2971.(Jarný limnologický seminár). Typ: AFH
 • KRUMPÁL, Miroslav – MATOUŠEK, Branislav – ORSZÁGH, Ivan – MIKLÓS, Peter – HULEJOVÁ SLÁDKOVIČOVÁ, Veronika – ORSZÁGHOVÁ, Zlatica – MANGOVÁ, Barbara. Slovník slovenských zoológov, na Slovensku pôsobiacich, či inak spätých so Slovenskom. In 15. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov. : Výskumná stanica ÚKE SAV vo Východnej. – Bratislava : SARAS / Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., 2017, str. 18. ISBN 987-80-972437-1-5.(15. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • KÚDELOVÁ, Marcela – JÁNOŠOVÁ, M. – VRBOVÁ, M. – MATÚŠKOVÁ, Radka – SLOVÁK, Mirko – BELVONČÍKOVÁ, Petra. Detection of Transcripts and an Infectious Dose of Murine Gammaherpesvirus 68 in Dermacentor reticulatus Ticks. In Journal of Infectious Diseases and Therapeutics, 2017, vol. 5, iss. 4, article no.: 330, 4 pp. ISSN 2310-9386.(APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. VEGA 2/0087/17 : Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode). Typ: ADEA
 • MANGOVÁ, Barbara – KOZÁNEK, Milan. Vplyv rodičovského veku na znášku múčiara obyčajného Tenebrio molitor Linnaeus 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae). = The impact of parental age on egg-laying – effective time of laying eggs Tenebrio molitor Linnaeus 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae). In Folia faunistica Slovaca, 2017, vol. 22, p. 57–62. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version.(VEGA 2/0171/15 : Hmyz ako alternatívny zdroj bielkovín). Typ: ADFB
 • MANGOVÁ, BarbaraTAKÁČ, Peter – KOZÁNEK, Milan. The impact of low temperature on the mealworm pupal stage – Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae) – preliminary results for the use of pupae as a source of protein : Poster Session 1 Evaluation of the use of insects. In Bornimer Agrartechnische Berichte : Abstract-Sammlungen von nationalen und internationalen Konferenzen, Tagungen und Workshops, die das ATB veranstaltet bzw. mitveranstaltet., 2017, heft 97, p. 112-113. ISSN 0947-7314. INSECTA Conference 2017. Book of Abstracts. – Potsdam, Germany : Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), 2017, 2017, heft 97, p. 112-113, Poster Session 1 Evaluation of the use of insects. ISSN 0947-7314. Dostupné na internete: <http://insecta-conference.com/wp-content/uploads/2017/09/Heft-97_neu_k.pdf>(INSECTA 2017. Projekt: APW-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku). Typ: AFG
 • MANGOVÁ, BarbaraSEMELBAUER, Marek – KOZÁNEK, Milan – TAKÁČ, Peter. Efficiency of stable bands in the control of stable fly and house fly (Diptera, Muscidae) populations in Slovakian cattle diary. In International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science in conjuction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production" Abstracts : to celebrate the scientific endeavour by Prof. Szarek Jan. – Krakow, PL : University of Agriculture in Krakow, Faculty of Animal Sciences., p. 80.(International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science : in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production". Projekt: APW-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science : in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production"). Typ: AFG
 • MANGOVÁ, Barbara – KRUMPÁL, Miroslav. Štúdium panciernikov na Slovensku. In 15. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov. : Výskumná stanica ÚKE SAV vo Východnej. – Bratislava : SARAS / Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., 2017, p. 24-26. ISBN 987-80-972437-1-5.(15. Arachnologická konferencia. Projekt: APW-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku). Typ: AFH
 • MANGOVÁ, Barbara – KOZÁNEK, Milan – TAKÁČ, Peter. Hmyz – potravina 21. storočia [elektronický zdroj]. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 2 str. Názov z "Centrum vedecko-výskumných informácií SR. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://vedanadosah.cvtisr.sk/hmyz-potravina-21-storocia>(Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ : Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku). Typ: GHG
 • MINICHOVÁ, Lenka – HAMŠÍKOVÁ, Z.MAHRÍKOVÁ, LenkaSLOVÁK, Mirko – KOCIANOVÁ, Elena – KAZIMÍROVÁ, Mária – ŠKULTÉTY, Ľudovít – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – ŠPITÁLSKA, Eva. Molecular evidence of Rickettsia spp. in ixodid ticks and rodents in suburban, natural and rural habitats in Slovakia. In Parasites & vectors, 2017, vol. 10, iss. 1, article number: 158, 12 pp. (3.080 – IF2016). ISSN 1756-3305.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami). Typ: ADMA
 • PAGABELEGUEM, S. – RAVEL, S. – DICKO, A. H. – VREYSEN, M. J. B. – PARKER, A. – TAKÁČ, Peter – HUBER, K. – SIDIBÉ, I. – GIMONNEAU, G. – BOUYER, J. Selection of the best Glossina strain suited to local environmental conditions of a target eradication area in Senegal. In Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques . : Book of Abstracts. – Vienna : FAO- IAEA, 2017, abstract ID 127, p. 248.(Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques .. APVV-15-0604 : Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód. [Reduction of fecundity and trypanosomias control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods.]). Typ: AFG
 • RIBEIRO, J. M. C – SLOVÁK, Mirko – FRANCISCHETTI, I. M. B. An insight into the sialome of Hyalomma excavatum. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2017, vol. 8, iss. 2, p. 201-207. (3.230 – IF2016). ISSN 1877-959X.(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Typ: ADCA
 • ROSSO, Fausta – TAGLIAPIETRA, V. – BARÁKOVÁ, IvanaDERDÁKOVÁ, Markéta – KONEČNÝ, A. – HAUFFE, H.C. – RIZZOLI, A. Prevalence and genetic variability of Anaplasma phagocytophilum in wild rodents from the Italian Alps. In Parasites & vectors, 2017, vol._, iss._, p. (3.080 – IF2016). ISSN 1756-3305. Typ: ADMA
 • SEMELBAUER, MarekMANGOVÁ, BarbaraTAKÁČ, Peter – KOZÁNEK, Milan. The effects of climatic factors on stable-fly Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758) (Diptera, Muscidae) seasonal dynamics in conditions of central Europe. In International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science in conjuction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production" Abstracts : to celebrate the scientific endeavour by Prof. Szarek Jan. – Krakow, PL : University of Agriculture in Krakow, Faculty of Animal Sciences., p. 111.(International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science : in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production". Projekt: APW-14-0652 : Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science : in conjunction with the Session "Perspectives for Cattle Breeding and Production"). Typ: AFG
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav – KRALJIK, Jasna – MIKLISOVÁ, Dana. Apparent impact of microhabitats on species richness and tick densities in Karst habitats of Slovakia. In Proceedings of the International conference "Biological diversity and conservation problems of the fauna-3" : September 27-29, 2017, Yerevan, Armenia. Kalashian, M.Yu (ed.) ; osipyan, L.L., Yavruyan, E.G. (rec.). – Yerevan, Armenia : National Academy of Sciences of Armenia, Centre of Zoology and Hydroecology, 2017, s. 303-305. ISBN 978-9939-1-0623-6.(Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International conference Biological diversity and conservation problems of the fauna -3). Typ: AFC
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? : prednáška. In The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific contributions and abstracts International csientific conference on. Prokeš Marián, Gregorová Gabriela (eds.). – University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Slovakia, 2017, p. 54-55. ISBN 978-80-8077-532-2.(The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. The impact of global change on the environment, human and animal health : International scientific conference). Typ: AFD
 • STANKO, Michal. Any changes in ecology and phenology of ticks in Slovakia over the last decades – scientific fiction or reality? In The 19th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods – medical and sanitary significance : abstract book, p. 49.(International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International symposium Parasitic and Allergic Arthropods – Medical and Sanitary Significance). Typ: AFG
 • STANKO, Michal – MOŠANSKÝ, Ladislav. Are there any changes in vertical distribution and seasonal dynamics of Ixodes ricinus ticks in Slovakia over the last decades? In Proceedings of scientific contributions and abstracts: International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. – Košice : University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2017, p. 54-55. ISBN 978-80-8077-532-2.(International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health. Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.. VEGA č.1/0196/15 : Stanovenie miery rizika výskytu vybraných intracelulárnych patogénov so zoonotickým potenciálom.. APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká. International scientific conference on the impact of global change on the environment, human and animal health). Typ: AFH
 • ŠIBNEV, Yuriy – VRŠANSKÝ, Peter. BARS Amurský leopard. : Na záchranu jediného leoparda : Na sokhranenie edinstvennogo leoparda : To save the only leopard = Bars, dal´nevostochnyj leopard. / Bars, Amur leopard. 1st ed. Bratislava, SR. 152 pp. Preložené pod názvom: Bratislava : Amba projekty, 2017. ISBN 978-80-970498-2-9. Typ: BAB
 • ŠIMO, Ladislav – KAZIMÍROVÁ, Mária – RICHARDSON, Jennifer – BONNET, Sarah I. The Essential Role of Tick Salivary Glands and Saliva in Tick Feeding and Pathogen Transmission. : Review. In Frontiers in Cellular and Infection Microbiology / Front. Cell. Infect. Microbiol. : Specialty Journal of Frontiers in Microbiology., 2017, vol. 7, article Number: 281, 23 pp. (4.300 – IF2016). ISSN 2235-2988 (el). Dostupné na internete: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fcimb.2017.00281/full>(APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov). Typ: ADMA
 • ŠPITÁLSKA, Eva – PALKOVIČOVÁ, Katarína – MAJERČÍKOVÁ, Zuzana – CHVOSTÁČ, Michal – LIČKOVÁ, Martina – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína. Rickettsiózy u ľudí a ďalšie kliešťami prenášané mikroorganizmy na Slovensku za rok 2016. In XIV. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : program a zborník abstraktov. – Bratislava, 2017, s. 34.(Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR). Typ: AFH
 • TRNKOVÁ, Katarína – HAMERLÍK, Ladislav – KYŠKA-PIPÍK, Radovan – MAJER, Juraj – THOMKOVÁ, Katarína – ŠPORKA, Ferdinand – BITUŠÍK, Peter. Paleolimnologická rekonštrukcia zmien prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: predbežné výsledky : poster. In Kniha Abstraktov 13. Konferencie Environmentálnej Archeológie : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, str 77-78. ISBN 978-80-558-1140-6.(Konferencia Environmentálnej Archeológie : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. VEGA 1/0664/15 : Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží. Konferencia Environmentálnej Archeológie : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt). Typ: AFH
 • VÁCLAV, Radovan – KOLNÍKOVÁ, Zuzana. Effects of food and thermal regimes on body condition indices and skin colouration in corn snakes. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 1, p. 84-95. (0.759 – IF2016). ISSN 0006-3088.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADDA
 • VÁCLAV, Radovan. Owl breeding survey in the lower part of the Ipeľ River basin (S Slovakia), 2010–2016. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2016, roč. 28, s. 48-61. (2016 – Zoological Record). ISSN 1337-026X.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADFB
 • VÁCLAV, Radovan. Wintering of the Wallcreeper (Tichodroma muraria) in the Devínska Kobyla hills (SW Slovakia), 2012–2016. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2016, roč. 28, s. 18-24. (2016 – Zoological Record). ISSN 1337-026X.(ITMS 26240120014 : Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzity). Typ: ADFB
 • VIDLIČKA, ĽubomírVRŠANSKÝ, Peter – KÚDELOVÁ, T. – KÚDELA, M. – DEHARVENG, L. – HAIN, Miroslav. New genus and species of cavernicolous cockroach (Blattaria, Nocticolidae) from Vietnam. In ZOOTAXA, 2017, vol. 4232, no. 3, p. 361-375. (0.972 – IF2016). ISSN 1175-5334.(VEGA 2/0186/13 : Šváby (Blattaria) z čeľade Nocticolidae – revízia, výskyt, rozšírenie, ekologické nároky. VEGA 2/0012/14 : Šváby zo svetových jantárov. APVV-0436-12 : Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými). Typ: ADCA
 • VRŠANSKÝ, Peter – ORUŽINSKÝ, R. – ARISTOV, Danil – WEI, DD – VIDLIČKA, Ľubomír – REN, Dong. Temporary deleterious mass mutations relate to originations of cockroach families. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 8, p. 886-912. (0.759 – IF2016). ISSN 0006-3088. Typ: ADCA
 • WARBURTON, Elizabeth M. – MESCHT, Luther van der – STANKO, Michal – VINARSKI, Maxim V. – KORALLO-VINARSKAYA, Natalia P. – KHOKHLOVA, Irina S. – KRASNOV, B. R. Beta-diversity of ectoparasites at two spatial scales: nested hierarchy, geography and habitat type. In Oecologia, 2017, vol. 184, no. 2, p. 507–520. (3.130 – IF2016). ISSN 0029-8549.(Vega č.2/0059/15 : Prírodné ohniská v mestách na príklade košickej aglomerácie: štruktúra a dynamika v priestore a v čase.). Typ: ADCA