Publications

Publications in 2021

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
  • KALÚZ, Stanislav* – ŠRÁMEK, Petr – ŠEVČÍK, Martin**. Rudnicula goffi n. sp. (Acariformes: Trombiculidae) from the diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) on Bali, Indonesia. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 17-24. ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09958-w Typ: ADCA
  • ŠEVČÍK, Martin** – KALÚZ, Stanislav* – ŠRÁMEK, Petr. A new species of Chiroptella Vercammen-Grandjean, 1960 (Acari: Trombiculidae) from diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) in Bali Island (Indonesia) with distribution records, hosts, and a key to the species of the genus. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 1-15 pp. ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09955-z (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku) Typ: ADCA
  • ŠPITÁLSKA, Eva** – BOLDIŠOVÁ, Eva – ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína – KOCIANOVÁ, Elena – MAJERČÍKOVÁ, Zuzana – RUSŇÁKOVÁ – TARAGEĽOVÁ, VeronikaSELYEMOVÁ, DianaCHVOSTÁČ, MichalDERDÁKOVÁ, Markéta – ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008–2018. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 101626, 11 pp. ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101626 (VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: ADCA