APVV Projects

National

Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster
Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Gáliková Martina, PhD.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan, DrSc.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023