Contact Information

Address

Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovak Republic

Map

Open map in a new tab.
Open map in a new tab.
© OpenStreetMap contributors
The data is available under the Open Database License (link).

IČO, DIČ, IČ DPH

IČO: 00679097
DIČ: 2020 919 417
IČ DPH: We are not VAT-registered.

Bank transactions

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 15
Slovak Republic
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0059 9262
SWIFT CODE: SPSRSKBA

Director

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. 
Phone: + 421 2 5930 2641
E-mail: dusan.zitnan@savba.sk

Deputy director

Ing. Ladislav Roller, CSc.
Phone: + 421 2 5930 2640
E-mail: ladislav.roller@savba.sk

Secretariat

Jana Kušnírová
Phone: + 421 2 5930 2602
Fax: + 421 2 5930 2646
E-mail: jana.kusnirova@savba.sk