APVV projekty

Národné

Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických bakterií a rezistencie na antibiotiká
Small mammals as a potential source of zoonotic bacteria and resistance to antibiotics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Funkcia neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa
The role of neuropeptides and receptors in regulation of pathogen transfer from ticks to their hosts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.
Anotácia: Kliešte sú veľmi významnými prenášačmi nebezpečných patogénov, ale napriek tomu nie sú známe regulačné mechanizmy, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úspešného prenosu týchto patogénov z kliešťa do krvného obehu hostiteľa. Taktiež nie sú známe fyziologické pochody regulujúce funkcie slinných žliaz, čreva a gonádpočas životného cyklu kliešťov. Naše publikované a predbežné výsledky naznačujú, že niekoľko špecifických peptidergných neurónov inervuje tieto orgány, ktoré sú najdôležitejšími rezervoármi patogénov. Z doterajšíchnepublikovaných pokusov vyplýva, že uvedené neuróny regulujú aktivitu týchto orgánov a pravdepodobne aj prenos patogénov počas cicania kliešťov na hostiteľovi. V tomto projekte použijeme kombináciu imunohistochemických, molekulárnych, bioinformatických a fyziologických techník s cieľom identifikovať regulačné molekuly (neuropeptidy a ich receptory) a nervové dráhy, ktoré sú dôležité pre normálnu funkciu slinných žliaz, tráviaceho traktu a reprodukčných orgánov kliešťov Ixodes ricinus a I. scapularis. Pomocou metód RNAi a experimentami na overenie prenosu patogénov (Rickettsia helvetica a Borrelia burgdorferi) z uvedených orgánov kliešťov na laboratórne myši chceme objasniť úlohu vybraných neuropeptidov a ich receptorov v tomto procese. Predpokladané výsledky môžu slúžiť k lepšej ochrane proti prenosu patogénov a k vývoju účinných prostriedkov na potlačenie reprodukčnej schopnosti kliešťov ako nebezpečných ektoparazitov človeka a hospodárskych zvierat.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
tsetse SIT – Zníženie plodnosti a kontrola trypanozomiáz bodaviek tsetse aplikáciou metód sterility a molekulárnych metód.
Reduction of fecundity and trypanosomiasis control of tsetse flies by the application of sterile insect techniques and molecular methods
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáč Peter CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2019
FLYFREEFARM – Bezpesticídová kontrola populácií muchy domácej a bodavky stajňovej v chovoch hospodárskych zvierat na Slovensku
Pesticide-free control of the house fly and stable fly populations on livestock farms in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozánek Milan CSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018