Základné info

Vaculová, Tatiana Mgr.

vedeckotechnický pracovník