Základné info

Anettová, Lucia MVDr.

interný doktorand