Základné info

Sveráková, Ingrid RNDr., PhD.

vedecký pracovník